Hos XI Esport, som er en del af Firmaidræt Odense, går eSport hånd i hånd med sund kost og motion. Foreningen er en del af projektet Sund Gaming og arbejder for at styrke talentudviklingen og flytte gamerne ud af værelserne og ind i fællesskabet.

Med XI Esport har Odense Firmaidræt fået godt fat i de unge gamere. Foreningen har været i gang i et års tid i de rummelige lokaler på Tranehøjen 5, hvor de ca. 60 medlemmer – størstedelen mellem 12-16 år – mødes for at game og dyrke deres fælles lidenskab.

eSport som læringsredskab

Hver træning starter rundt om det store bord. Her gennemgår træneren dagens tema – fra kommunikation online og offline til bevægelse og selvkontrol. Det handler om at arbejde med alle de faktorer, der ligger uden om selve eSporten. Fordi det giver mening i forhold til at optimere spillernes præstation, men lige så meget fordi at man i foreningen er bevidst om at bruge eSport som læringsredskab, fortæller Sebastian Michaelsen, der er formand for XI Esports bestyrelse:

”Vi arbejder ikke kun med, hvordan spillerne kan blive bedre i selve spillet. For os ligger der en lige så vigtig opgave i at arbejde med de unge medlemmers kommunikation, sprogbrug og selvkontrol. Derfor bruger vi eksempelvis meget tid på at tale om forskellen mellem at kommunikere ansigt-til-ansigt og at kommunikere gennem en skærm. Her bliver eSporten et redskab og en indgang til at sætte andre tematikker på dagsordenen, som er relevante – både når man spiller Counter-Strike, og når man interagerer med andre på sociale medier.”

Organiserede fællesskaber er vigtige

Og for Sebastian Michaelsen er det netop derfor, at de organiserede fællesskaber er så vigtige:

”De organiserede fællesskaber er vigtige – og de kan både findes offline og online. Det er jo eSportens natur og udgangspunkt, at organiseringen foregår online, så fællesskabet handler ikke nødvendigvis om at skulle møde fysisk op et sted. Det vigtige er, at eSporten foregår under ordnede forhold, og at der er ressource-personer, der kan vejlede og sparre med de unge”.

En gamer skal også spise sundt og bevæge sig

XI Esport er som en del af Firmaidræt Odense med i projektet Sund Gaming sammen med Ung Odense og Højmeskolen. Når de unge gamere møder op til træning, er der derfor også fokus på sund kost og motion.

”Vi har små ’brain breaks’ i løbet af en træning, hvor vi laver småøvelser eller går ud og spiller fodbold på banerne her ved siden af. Desuden har vi en klar sundhedspolitik – fx er slik og andet usundt forbudt på almindelige træningsaftener og kun tilladt i weekender,” siger han.

Forældrene er tit på udebane

Det kan være svært for mange forældre at sætte sig ind i, hvorfor deres barn er så optaget af eSport.

”Det er nok nemmere for mange forældre at engagere sig i deres barns sport, hvis det er fodbold, eller noget andet de selv har et forhold til. Det er tit sværere for dem med eSport. Men i virkeligheden er det jo det samme, det handler om – nemlig at spørge ind og udvise interesse.”

Den til tider manglende involvering fra forældrene er med til at understrege vigtigheden af foreninger og organiserede fællesskaber:

”I og med forældrene ofte ikke har kendskab eller ressourcerne til at klæde barnet på til alt det, som eSport også handler om – fx at begå sig digitalt i forhold til fx sprogbrug og opførsel – er det vigtigt at få de unge til at indgå i fællesskaber, hvor de kan finde rollemodeller og vejledning.”

Hos XI Esport vil man gerne give forældrene endnu bedre mulighed for at få indsigt i – og måske endda smag for – eSportens verden. Derfor barsler de med familiedage, hvor både børn og voksne kan spille sammen.

I det hele taget har XI Esport høje ambitioner.

”Vi vil gerne skabe et eSport-center, hvor der er aktivitet i huset hele dagen og ikke som nu, hvor vi kun bruger lokalerne til træning i afgrænsede tidsrum. Ambitionen er at skabe et sted, hvor skoleklasser kan komme og bruge vores faciliteter, når de har valgfag i eSport og at lægge rammer til besøg fra virksomheder, der har brug for teamudvikling eller sjove aktiviteter for deres medarbejdere” siger Sebastian Michaelsen.

Sigrid Ellegaard Foged
Sigrid Ellegaard Foged
Kommunikationskonsulent