Dansk Firmaidrætsforbund fik i 2017 skabt kollegamotion og bevægelse for i alt 471.200 danskere. Det er en stigning på 2,8 % i forhold til 2016. 123.000 har deltaget i firmaidrættens events og motionsaktiviteter i løbet af året, mens 348.200 har indløst medlemskort i én af firmaidrættens 79 foreninger.

Den årlige opgørelse af medlemstallene i Dansk Firmaidrætsforbund viser, at det stabile niveau på medlemskurven har fået et mindre knæk i negativ retning i 2017. Firmaidrættens medlemsskare er faldet med 4,3 % og tæller nu 348.200 medlemmer i 79 foreninger fra Hirtshals i det nordjyske til lollandske Guldborgsund i syd.

Årsagen til faldet i medlemstallet skyldes blandt andet, at en lille håndfuld foreninger af forskellige årsager har meldt sig ud af forbundet i 2017. Det har kostet omkring 5.800 medlemmer. Derudover har Firmaidræt StorKøbenhavn i løbet at 2017 mistet lidt over 4.000 medlemmer, og der er nu udstedt 63.191 medlemskort i firmaidrættens og landets største idrætsforening. Derudover var der i én forening sket en fejl i 2016-registreringen, som skærer medlemstallet fra 8.000 medlemmer ned til 2.800.

Flere tilbud til kvinderne

Medlemsfordelingen mellem de to køn er ikke markant ændret i løbet af 2017. Der er godt 199.000 mænd og knap 150.000 kvinder i foreningerne. Det er positivt, at der er kommet 200 flere kvinder mellem 19 og 24 år i firmaidrætten. Der ligger dog en udfordring i at holde på kvinderne, da der er i 2017 er 10 % færre medlemmer i aldersgruppen 25-59 år. Kvinderne vender dog tilbage, og andelen af kvindelige medlemmer over 60 år er steget med 2 % i forhold til 2016.

”Der er stadig flere kvinder, der deltager i vores Tæl Skridt-kampagner, i Arbejdspladsernes Motionsdag og på vores Sundhedsambassadøruddannelse, så vi har de rigtige tilbud til kvinderne. Og andelen af både unge og ældre kvinder vokser, så jeg ser en spændende opgave i, at vi sammen med foreningerne bliver ved med at skabe relevante tilbud til de voksne kvinder, så de fortsat vælger at motionere og være engageret i vores foreningsliv”, siger formand for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard.

Flest foreninger har medlemsfremgang

Det er 27 foreninger, der har haft en stigning i medlemstallet på mere end 5 %, og 26 foreninger har oplevet et fald på mere end 5 %. Så selvom faldet i det samlede medlemstal ærgrer formanden, så mener han, at der er masser af potentiale for at vende årets negative udvikling i foreningernes medlemstal.

”Firmaidrætten skabte også i 2017 kollegamotion på arbejdspladser i alle dele af landet. Det er en styrke, at vi kan engagere os lokalt over for arbejdspladser, netværk og uddannelsessteder. Derfor er vi i vores arbejde med den nye strategi frem mod 2022 også meget optagede af, hvordan vi bedst kan skabe mere lokal firmaidræt over hele landet – også i årene fremover, så endnu flere af vores foreninger oplever en vækst i både medlemmer og aktiviteter”, siger Peder Bisgaard.

Firmaidrætten står stærkest i de motionsprægede idrætsgrene. Gruppen af medlemmer, der dyrker fitness, gymnastik og løber, nærmer sig de 99.000. Det betyder, at næsten 30 % af firmaidrættens medlemmer findes i disse tre idrætsgrene. I løbet af 2017 har firmaidrætten som et nyt tiltag også uddannet trænere i eSport og er blevet en del af liganetværket youSee eSport-ligaen, og på medlemslisten er der kommet 225 nye medlemmer i eSporten.

Den traditionelle holdidræt mærker en del af medlemsfaldet. Der er godt 20.000 fodboldspillere i firmaidrættens foreninger, hvilket er 2.000 færre end i 2016. Håndbold og volleyball har begge omkring 1.500 medlemmer og holder dermed stort set 2016-niveauet.

”Holdspil og holdaktiviteter har rigtigt store effekter – både fysisk og socialt, og derfor spiller de også en vigtig rolle i firmaidrætten fremover. Vi vil derfor have særligt fokus på, hvordan vi frem ad banen kan støtte vores foreninger endnu mere i udviklingen af holdspil og holdaktiviteter”, siger Peder Bisgaard.

Pernille Fløjstrup Andersen
Pernille Fløjstrup Andersen
Kommunikationskonsulent

Fakta på Dansk Firmaidrætsforbunds medlemstal i 2017:

Kønsfordeling

149.929 kvinder / 198.263 mænd

De 5 største idrætsgrene

  1. Fitness               60.038 medlemmer
  2. Løb                      23.814 medlemmer
  3. Fodbold            20.248 medlemmer
  4. Svømning         15.066 medlemmer
  5. Gymnastik       14.963 medlemmer

De 5 største idrætsgrene (hold)

  1. Fodbold            20.248 medlemmer
  2. Håndbold         1.519 medlemmer
  3. Volleyball         1.474 medlemmer
  4. Floorball            894 medlemmer
  5. Basketball        311 medlemmer

Første og mindste forening

Firmaidræt Storkøbenhavn: 63.191 medlemmer / Ærø Familie og Firma Sport: 22 medlemmer