Den 7. december blev en ny lov om udlodningsmidlerne vedtaget. På forhånd havde regeringen i januar 2017 sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF lavet en aftale om den nye model til fordeling af overskuddet fra Danske Spil til det frivillige foreningsliv. Selvom ja’et først blev officielt i december, så havde vi i firmaidrætten allerede skruet det brede smil på. Vi var nemlig på listen over fremtidige faste modtagere.

Kulturminister Mette Bock var blandt gæsterne på firmaidrættens repræsentantskabsmøde i november. Hun havde mange pæne ord at sige om firmaidrættens aktiviteter og engagement i samfundets udfordringer omkring sundhed og motion. Men hun påpegede også, at en fremtidig støtte vil forpligte, og at hun derfor glædede sig til at opleve, hvordan firmaidrætten med midlerne vil skabe flere idrætsaktive medborgere.

Vi står ved vores ansvar – og tager det alvorligt. Vi vil gerne motivere endnu flere danskere til at bevæge sig, til at opleve glæden ved motion og mærke effekten. Samtidig vil vi gerne gøre endnu mere opmærksom på det positive udslag, som kollegamotion på arbejdspladsen har på medarbejdernes sundhed, humør og arbejdspladsens bundlinje. Det er nemlig dét, vi er bedst til, og med den nye lov får vi den økonomiske ro til at blive endnu bedre.

Om et års tid skal vores nuværende Strategi 2018 afløses af en ny fireårig strategi. Det giver os et år mere med indsatsområderne Sundere Danskere, Event med Puls og Fællesskab, Erhvervsskoler i Form til Fremtiden og Foreninger i Bevægelse. Et år mere til at få gjort indtryk og sætte aftryk på sundhedens vegne. Vi har ingen løftede pegefingre, da vi tror på, at det personlige engagement bedst tændes i en positiv ånd. Vi tror også på, at fællesskabet er en styrke. Derfor bliver Strategi 2022 også et resultat af en fælles indsats.

For at få andre til at bevæge sig – det arbejder vores 80 firmaidrætsforeninger dagligt for, og det har vi i 2017 hjulpet yderligere flere end 120.000 danskere med ved vores aktiviteter og events – skal der være fælles fodslag. Så i begyndelsen af 2018 mødes firmaidrættens ledelse og foreninger for at drøfte foreningernes ønsker, planer og behov. Med foreningerne som en del af strategiarbejdet fra begyndelsen sikrer vi dels et bredere ejerskab til strategi­   en, dels har vi i firmaidrætten et væld af kompetencer, idéer og ikke mindst lokalt kendskab og netværk, som er vigtige elementer i strategiens fundament.

Frem mod august 2018 vil strategien tage form. Der vil blive lagt til og trukket fra, og vi vil diskutere undervejs. For, som Mette Bock også påpegede fra talerstolen, så er det vigtigt, at alle bliver inddraget – og alle bliver hørt.

Vi vil stadig gemme pegefingrene af vejen og holde godt fast i den kreativitet og humor, som er kendetegnende for os, vores aktiviteter og events. Så vi ser frem til i sensommeren at kunne præsentere den nye strategi – for kulturministeren og for alle andre. Vi vil hver dag gøre vores bedste til at gøre os fortjent til støttemidlerne.

Dem vil vi omsætte til glæde, bevægelse og plustal på bundlinjen – også fremadrettet. 

Af Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidrætsforbund