Vi kæmper for at sætte Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeningerne og på arbejdspladserne. Det er netop her, at vi indstiller det skarpe boldøje.


Det er her, vi i 75 år – på mange forskellige måder – har dyrket sammenholdet og bevæget dig og hele Danmark.

Vi er dedikerede og passionerede medspillere i kampen for mere idræt og kollegamotion målrettet dig. Vi har et solidt fundament med firmaidrætsforeninger i hele landet med engagerede frivillige ildsjæle sprængfyldt af viden, erfaringer og en masse idéer.

I de 81 firmaidrætsforeninger har vi fokus på fællesskab og den magiske fornemmelse af holdånd, sammenhold og lokal sammenhængskraft, der opstår, når du dyrker idræt, lokale events og motion i eller omkring et foreningsfællesskab. Det er her, du og dine kolleger spiller fodbold, kaster jer på racercyklen, dyrker yoga, sveder til kraftfulde events eller dyster mod andre firmahold til turneringer i bowling, badminton eller floorball.

På arbejdspladserne inspirerer og motiverer vi konstant dig og din arbejdsplads til kollegamotion i arbejdstiden. Kollegamotion er den samlende og inkluderende aktive pause på arbejdet, hvor I spiller en omgang høvdingebold på parkeringspladsen, går en tur før frokostpausen eller sveder lidt til en omgang træning i receptionen. Sammen styrker vi sammenholdet, sindet og smilene med kollegerne på tværs af fag, jobfunktioner, afdelinger og fysisk formåen.

Vi skaber de bedste løsninger og tilbud om nem og lettilgængelig kollegamotion og firmaidræt til hele Danmark sammen med andre spillere, der deler vores vision. Derfor står stærke, lærende og meningsfulde partnerskaber og tætte relationer i toppen på vores holdkort i kampen for et sjovere Danmark i bevægelse for dig og dine kolleger.

  • 354.953
    medlemmer
  • 81
    foreninger
  • 536.416
    mennesker i bevægelse

Indsatsområder - Strategi 2023

Vi vil inspirere til og skabe stærkere tradition for kollegamotion – gerne med puls og power – på flere arbejdspladser.

Vi skal være omstillingsparate overfor arbejdspladserne, så vi hele tiden griber de muligheder, der opstår. Arbejdspladserne skal mærke, at kollegamotion med os er en selvfølge. Det er helt enkelt, for alle – og vi kommer hurtigt i gang. Vi vil være den opsøgende partner, hvor vi jagter den gode dialog med de engagerede ildsjæle og beslutningstagerne på  arbejdspladserne. Ved at lytte og lære får vi skabt stærke relationer.

Vi vil afsøge, hvordan og hvorfor kollegamotion er en afgørende faktor for at fastholde medarbejdere og skabe trivsel.

Vi vil skrue op for volumen, så der kommer flere aktiviteter, events og mere firmaidræt for de lokale arbejdspladser. Vi vil identificere – og skabe relation til – de lokale partnere, der gennem nye netværk og samspilsflader kan styrke firmaidrætsforeningerne lokalt.

Vi vil arbejde for, at der i flere kommuner i Danmark er en firmaidrætsforening, hvor arbejdspladser kan mødes lokalt og dyrke firmaidræt, mærke fællesskabet og magien ved holdånden.

Det magsike potentiale skal vi få til at vokse og vækste, for det er her, magien opstår med nye aktiviteter og nye relationer mellem firmaidrætsforeningerne, lokale arbejdspladser samt andre lokale aktører og ildsjæle.

Vi vil skabe lokale netværk og nye lokale partnerskaber i kommuner, hvor alle med interesse for firmaidræt og kollegamotion i samme lokalområde mødes for at dele viden og udveksle erfaringer, så nye lokale aktiviteter og events på tværs af kendte og nye relationer bliver en realitet.

Vi vil arbejde sammen med alle relevante lokale interessenter. Alle med en fælles ambition om at styrke den lokale firmaidræt og kollegamotion, så vi sammen skaber og udvikler lokale aktiviteter.

Struktur

De fleste medlemmer er tilknyttet via en firmaidrætsklub på deres arbejdsplads, eller er medlem af den lokale firmaidrætsforening som privatpersoner (enkeltmedlemmer). Firmaidrætsklubberne og enkeltmedlemmerne er organiseret i 81 lokale firmaidrætsforeninger.

Den lokale firmaidrætsforening er forbundets lokale repræsentant. Det er hér, hovedparten af aktiviteterne finder sted, og hér man har den daglige kontakt med medlemmerne. Derfor er det også foreningerne, der udgør Dansk Firmaidræts repræsentantskab, som fastlægger forbundets politikker hvert andet år på forbundets repræsentantskabsmøder.

Otte landsdækkende brancheforbund er ligeledes med i Dansk Firmaidræt, og sammen med Dansk Motions Forbund udgør de en vigtig del af forbundets medlemsskare.

Derudover samarbejder Dansk Firmaidræt med en lang række virksomheder, som rådgives om sundhed og motion med udgangspunkt i de enkelte medarbejderes behov.

Forbundets ledelse varetages af forbundsstyrelsen og en række faste udvalg, som sammen med forbundets ledergruppe og medarbejdere sørger for at udmønte beslutninger og servicere foreninger, medlemmer og kunder.

Firmaidrættens politiske struktur