Firmaidræt kort fortalt
  • Demokratisk, non-profit medlemsorganisation, som primært er finansieret via overskuddet fra Danske Spil
  • Danmarks 3. største landsdækkende idrætsorganisation
  • 385.969 medlemmer i 82 foreninger
  • Motiverer arbejdspladserne til kollegamotion og firmaidræt
  • Forbundskontor i Nyborg
  • Stiftet 20. januar 1946

Vi arbejder for at udbrede og understøtte idræt og sundhed med arbejdspladsen som det naturlige omdrejningspunkt. Vi tror på, at arbejdspladsen er et perfekt sted at motivere til idræt og en sundere livsstil, også når dåbsattesten er mere falmet end gennemsnittet.

Vi arrangerer og afvikler idræt i hele landet gennem de 81 foreninger, som er forbundets fundament. Det er her, du møder firmaidrætten, når du spiller fodbold, bowling eller andet med kollegerne mod andre firmahold. Du møder også firmaidrætten på din arbejdsplads, hvor vi arbejder med sundhedstiltag og kampagner, der sætter fokus på det gode, sunde og aktive liv. 

Firmaidrætten er den tredjestørste hovedorganisation i dansk idræt og er fast modtager af udlodningsmidler fra overskuddet i Danske Spil.

Indsatsområder - Strategi 2022

Kollegamotion på flere arbejdspladser er en afgørende brik for at indfri målsætningen om et sjovere Danmark i bevægelse.

Vi vil inspirere til og skabe stærkere tradition for kollegamotion – gerne med puls og power – på flere arbejdspladser.
Vi skal være omstillingsparate overfor arbejdspladserne, så vi hele tiden griber de muligheder, der opstår. Arbejdspladserne skal mærke, at kollegamotion med os er en selvfølge. Det er helt enkelt, for alle – og vi kommer hurtigt i gang. Vi vil være den opsøgende partner, hvor vi jagter den gode dialog med de engagerede ildsjæle og beslutningstagerne på  arbejdspladserne. Ved at lytte og lære får vi skabt stærke relationer.

Vi vil afsøge, hvordan og hvorfor kollegamotion er en afgørende faktor for at fastholde medarbejdere og skabe trivsel.

Firmaidrætsforeningerne rummer store potentialer og er mangfoldige med stærke lokale særpræg. Disse lokale særpræg er en styrke, og vores afsæt er, at der er mange sandheder – og ikke én løsning – når vi skal skabe mere lokal firmaidræt i hele landet.

Vi vil skrue op for volumen, så der kommer flere aktiviteter, events og mere firmaidræt for de lokale arbejdspladser. Vi vil identificere – og skabe relation til – de lokale partnere, der gennem nye netværk og samspilsflader kan styrke firmaidrætsforeningerne lokalt.

Vi vil arbejde for, at der i flere kommuner i Danmark er en firmaidrætsforening, hvor arbejdspladser kan mødes lokalt og dyrke firmaidræt, mærke fællesskabet og magien ved holdånden.

Sammenhængen og overlappet mellem de to indsatsområder rummer et særligt magisk potentiale. Det potentiale skal vi få til at vokse og vækste, for det er her, magien opstår med nye aktiviteter og nye relationer mellem firmaidrætsforeningerne,
lokale arbejdspladser samt andre lokale aktører og ildsjæle.

Vi vil skabe lokale netværk og nye lokale partnerskaber i kommuner, hvor alle med interesse for firmaidræt og kollegamotion i samme lokalområde mødes for at dele viden og udveksle erfaringer, så nye lokale aktiviteter og events på tværs af kendte og nye relationer bliver en realitet.

Vi vil arbejde sammen med alle relevante lokale interessenter. Alle med en fælles ambition om at styrke den lokale firmaidræt og kollegamotion, så vi sammen skaber og udvikler lokale aktiviteter.

Struktur

De fleste medlemmer er tilknyttet via en firmaidrætsklub på deres arbejdsplads, eller er medlem af den lokale firmaidrætsforening som privatpersoner (enkeltmedlemmer). Firmaidrætsklubberne og enkeltmedlemmerne er organiseret i 81 lokale firmaidrætsforeninger.

Den lokale firmaidrætsforening er forbundets lokale repræsentant. Det er hér, hovedparten af aktiviteterne finder sted, og hér man har den daglige kontakt med medlemmerne. Derfor er det også foreningerne, der udgør Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskab, som fastlægger forbundets politikker hvert andet år på forbundets repræsentantskabsmøder.

Otte landsdækkende brancheforbund er ligeledes med i Dansk Firmaidrætsforbund, og sammen med Dansk Motions Forbund udgør de en vigtig del af forbundets medlemsskare.

Derudover samarbejder Dansk Firmaidrætsforbund med en lang række virksomheder, som rådgives om sundhed og motion med udgangspunkt i de enkelte medarbejderes behov.

Forbundets ledelse varetages af forbundsstyrelsen og en række faste udvalg, som sammen med forbundets ledergruppe og medarbejdere sørger for at udmønte beslutninger og servicere foreninger, medlemmer og kunder.

Firmaidrættens politiske struktur

Vigtigt at komme i gang med kollegamotionen – også med de restriktioner, som coronakrisen sætter. Vi er klar til at hjælpe med gode og konkrete idéer! Skriv til os her el. ring på 4647 3100