Firmaidræt kort fortalt
  • Demokratisk, non-profit medlemsorganisation, som primært er finansieret via overskuddet fra Danske Spil
  • Danmarks 3. største landsdækkende idrætsorganisation
  • 348.200 medlemmer i 80 foreninger
  • Motiverer arbejdspladserne til firmaidræt, motion og sundhedsfremme
  • Forbundskontor i Nyborg
  • Stiftet 20. januar 1946

Vi arbejder for at udbrede og understøtte idræt og sundhed med arbejdspladsen som det naturlige omdrejningspunkt. Vi tror på, at arbejdspladsen er et perfekt sted at motivere til idræt og en sundere livsstil, også når dåbsattesten er mere falmet end gennemsnittet.

Vi arrangerer og afvikler idræt i hele landet gennem de 79 foreninger, som er forbundets fundament. Det er her, du møder firmaidrætten, når du spiller fodbold, bowling eller andet med kollegerne mod andre firmahold. Du møder også firmaidrætten på din arbejdsplads, hvor vi arbejder med sundhedstiltag og kampagner, der sætter fokus på det gode, sunde og aktive liv. 

Firmaidrætten er den tredjestørste hovedorganisation i dansk idræt og er fast modtager af udlodningsmidler fra overskuddet i Danske Spil.

Indsatsområder - Strategi 2018

Arbejdspladsen er en naturlig og vigtig arena i den samlede forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

Firmaidrætten vil målrette aktiviteter efter de områder,  hvor mange  virksomheder er placeret, og samtidig motivere mindre virksomheder til at gå sammen om idræts-, motions- og sundhedstiltag. Dette for at fastholde medarbejderne i en sund livsstil, bidrage til færre sygedage og for at skabe øget trivsel og en styrket medarbejderkultur.

Vi tror på, at sundhed og socialt samvær fremadrettet vil være vigtigere end teknisk dygtiggørelse, når voksne danskerne dyrker idræt.

Frem mod 2018 vil Dansk Firmaidrætsforbund have fokus på at etablere og afholde events, hvor pulsen kommer op og fællesskabet dyrkes.

 

Personer med kort uddannelse spiser mindre sundt og er mindre fysisk aktive end personer med en lang uddannelse.

Det er én af de stærkeste bevæggrunde til, at Dansk Firmaidrætsforbund også i fremtiden vil fokusere på erhvervsskoleeleverne. Her er potentiale for at lægge kimen til et sundere (arbejds)liv, og arbejdspladsen er et forum, hvor danskernes sundhed og velvære kan, skal og bør løftes.

I Danmark er der cirka 1,8 millioner frivillige, og idrætsområdet er ubetinget det område med flest frivillige ildsjæle.

Ligesom det frivillige foreningsliv er et stærkt fundament i det danske samfund, er det en bærende grundsten inden for firmaidrætten. Frem mod 2018 sættes der ekstra fokus på de 79 foreninger i Dansk Firmaidrætsforbund under overskriften ”Foreninger i bevægelse”.

Struktur

De fleste medlemmer er tilknyttet via en firmaidrætsklub på deres arbejdsplads, eller er medlem af den lokale firmaidrætsforening som privatpersoner (enkeltmedlemmer). Firmaidrætsklubberne og enkeltmedlemmerne er organiseret i 79 lokale firmaidrætsforeninger.

Den lokale firmaidrætsforening er forbundets lokale repræsentant. Det er hér, hovedparten af aktiviteterne finder sted, og hér man har den daglige kontakt med medlemmerne. Derfor er det også foreningerne, der udgør Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskab, som fastlægger forbundets politikker hvert andet år på forbundets repræsentantskabsmøder.

Otte landsdækkende brancheforbund er ligeledes med i Dansk Firmaidrætsforbund, og sammen med Dansk Motions Forbund udgør de en vigtig del af forbundets medlemsskare.

Derudover samarbejder Dansk Firmaidrætsforbund med en lang række virksomheder, som rådgives om sundhed og motion med udgangspunkt i de enkelte medarbejderes behov.

Forbundets ledelse varetages af forbundsstyrelsen og en række faste udvalg, som sammen med forbundets ledergruppe og medarbejdere sørger for at udmønte beslutninger og servicere foreninger, medlemmer og kunder.