Opstartspuljen

Hvem kan søge?

Tilskuddet kan søges af foreninger, landsforeninger og forbund.

Forudsætninger

Tilskuddet ydes kun én gang til hver aktivitet. Denne regel fraviges, hvis aktiviteten ikke har været tilbudt i mindst 3 år.

Der kan ikke søges støtte til idræts- eller motionsaktiviteter, der i forvejen er på foreningens program.

Hvor meget?

Tilskuddet kan maksimalt udgøre kr. 4.000 pr. ansøgning.

Ansøgningsfrist

Der kan søges året rundt - dog før opstart af aktiviteten.

Ansøgningsskema

Der ansøges om tilskud fra Opstartsspuljen ved at klikke på det blå link i højre side og udfylde ansøgningsskemaet.

Såfremt der opstår spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontaktes ansøger.

Vejledning

  • Kontakt om nødvendigt en af forbundets konsulenter, når idéen skabes, og inden ansøgningen indsendes til IMS-afdelingen.
  • Alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes.
Ansøgning