Tid og sted
Afholdt 19. Jan. 05 i ROFI.

Deltagere
Niels Kr. Madsen, Lemvig – Ragna Knudsen, ROFI – Brian Kristensen, Herning – Flemming Odde, Struer – Poul Mølgaard og Bent Pedersen, Ikast og Pia Krintel, Holstebro.

Afbud
Støfi og Lise Vestergård, DFIF.

Dagsorden
1. Meddelelser, godkendelse af referat fra sidste møde samt økonomi
2. DM-kvalstævner vinter 2005
3. Årsmøde den 16. marts 2005
4. Kredsen rundt
5. Evt.

1.
Mødet omkring MPA og Festivalen blev for 2. gang aflyst.
Amtet har afsat midler til div. tiltag, bl.a. skal der efter sommerferien ske tiltag omkring arbejdspladserne. Lise Vestergård er tilknyttet dette projekt.
Vi vil forsøge at få en inspirationsdag på kredsplan op at stå. Mere om det senere.
Godkendelse af det sidste referat udsat, da sekretæren ikke var tilstedet.
Økonomien blev gennemgået.

2.
Der afholdes DM-kvalstævner i skydning og Bowling.
Kredsen er ikke tilfreds med Holstebro´s Dartafdelings holdning til manglende afvikling af DM-kvalstævne.
Det skal tilstræbes, at der afholdes DM-kvalstævner i de idrætsgrene der er i de enkelte foreninger.
Kredsbestyrelsen tager DM-kvalstævne med på dagsordnen i fremtiden.
Indbydelser skal sendes til foreningsformændende og idrætsformændende

3.
Der afholdes årsmøde i Holstebro den 16. marts 2005 kl. 18,00.

4.
Herning – Ishockeyturningen går godt. Livsstilsklubben lukket. Ellers går det stille og roligt.
Struer – Vi skal have det endelige møde med Kommunen i februar ang. et fast årligt tilskud.
Fittness går godt – herunder har vi Yoga og Rebounding. Ungdomsafdelingen i bordtennis er meldt ind i DGI. Vedr. livsstilsklubben, så følges den op af Fittnessafdelingen. Vi er blevet godkendt til Motion på recept. Vi har også træning for overvægtige børn.
Lemvig – Vi kører de gamle ting stille og roligt. Bowling går godt, fodbold er ude. Vi vil forsøge os med Linedans.
Holstebro – Vores indendørs aktiviteter kører alle godt.
Ikast – Idrætter går stille og roligt. Vi har startet stavgang, og der kommer ca. 65 deltagere. Vi har nedlagt vores blad ”Motionisten”
Ringkøbing – Vi forventer at komme ud med overskud i 2004. Vi står også overfor en større renovering bl.a af bowlingbanerne. Vandrehjemmet går godt. Vi har været til møde med kommunen om planer for udflytning af idrætsanlæg i ROFI/Rindum området. Det er et projekt omkring 100mill. Det bliver spændende at følge den videre udvikling.
I idrætterne har vi haft en lille fremgang. Skydeafdelingen har haft 3 skoler, med deltagelse af 125 børn. Det gav ca. 12 nye medlemmer. Der har værer afviklet DM-kval, og det gik godt.
I motionscentret går det rigtig godt, rammerne er ved at være sprængt. I spinning skal vi have uddannet 3 nye instruktører for at følge med.
Veteranklubben er kommet godt fra start, og der er planer om at ”aktive” udvalgsmedlemmer kan blive medlem, de skal dog have været udvalgsmedlemmer i min. 10 år.
Der er afholdt seminar for alle i ROFI og det var en rigtig god dag.

5.
Vedr. MPA - Ragna orienterede kort om MpA og ønskede en tilkendegivelse fra foreningerne om de er positive og indforstået med, at MpA henvender sig til virksomheder i området forudsat at foreningerne bliver orienteret på forhånd. Foreningerne ER positive, men skal selvfølgelig kontaktes før MpA går ud på virksomheder i området, så der er mulighed for at foreningerne kan være med i den udstrækning de ønsker og har kapacitet til det. Foreningerne ønsker at modtage MpA informationer og vil blive tilmeldt modtagerlisten.

Pia – Hvorfor blev indbydelsen til DM-kval i bowling sendt til Ho. Bowlingcenter? Da der ikke var deltagelse fra Støfi må vi vente på svar.

Pia Krintel
Referent