Referat fra bestyrelsesmøde den 4. oktober 2001.

Tilstede
Poul Mølgaard, Poul Erik Birkholm, Niels Kr. Madsen, Pia Krintel, Ragna Knudsen,
Brian Kristensen, Bent Pedersen, Vibeke Østerby samt Vagn og Jakob.

Afbud
STØFI og Peter Nyeng.

1) Godkendelse af referat fra årsmødet.
Referatet godkendt.

2) Meddelelser.
Pulje til nye tiltag er søgt til aktivitetsdag. Ansøgning med budget er sendt til forbundet. Nye tiltag var Linedans. 1. maj modtog Poul en mail, at det ikke kunne bevilges, da det var til aktive idrætsudøvere puljen var tiltænkt. Poul kontakter igen forbundet om hvad de syntes 150 deltagere er. Trods megen korrespondance er der intet bevilget, på trods af, at ingen til dato har fået noget i år. Aktivitetsdagen bliver betragtet som lederpleje. Dette er meget uacceptabelt. Poul kontakter Svend Møller, da vi er utilfreds med afgørelsen, der vil blive sendt en kopi af korrespondancen.

Repræsentantskabsmødet i København. Oplæg blev diskuteret og vedtaget.

Økonomi.
Niels Kr. gennemgik økonomi.
Aktivitetsdagen er meget dyr, selvom der betales deltagergebyr. Det vil evt. være nødvendig, at hæve prisen for at få det til at hænge sammen. Den 2 eller 9 marts 2002 er reserveret, beslutningen tages 22. november 2001.

3) Fastsættelse af retningslinier for DM-kval stævner.
- Fastsættelse af deltagergebyr. Se vedlagte bilag.

- Præmier.
3 - 5 hold = 1 præmie
6 - 10 hold = 2 præmier
over 11 hold = 3 præmier

Der findes 1 - 2 - 3 præmier. Minimum 3 pers. eller hold for at gennemføre. Til hold er der kun 1 præmie.

Det er klubben som bestemmer hvad præmien skal være, den skal repræsentere en værdi af minimum
For hold kr. 300,00 til 1. præmie
kr. 200,00 til 2. præmie
kr. 100,00 til 3. præmie

For single kr. 150,00 til 1. præmie
kr. 100,00 til 2. præmie
kr. 50,00 til 3. præmie

- Mappe til kval.stævner.
Der vil blive lavet en vandremappe til hver sportsgren. Vagn, Jakob og Bent vil stå for udarbejdelsen af mapperne.

- Resultatlister sendes kun til foreningen. Resultatlisten må kun udsendes som e-mail med vedhæftet fil.

- Tilskud til afholdte DM-kval.stævner går til kredsen til dækning af diverse udgifter til IU-mand i kredsen. Udgifter til andre er i budget for stævne.

Idrætstemamøde afholdes den 22. november 2001 kl 19.00. Der kan deltage 2 pr. idrætsgren.

4) Rundt i kredsen.
- Struer. Spinning m.m. køre som tidligere. Der arbejdes stadig med solcenter efter branden.

- Herning. Bowling er lukket i Herning, så der er lukket ned indtil januar håber så der er fundet en løsning.
Alt andet starter først op efter jul, da aktiviteter skal flyttes til ny hal.

- Rofi. Der vrøvl med kommunen. Rofi har forpagtet vandrehjemmet og man slås nu med kommunen om momsen.
Sprogcenter Syd har lavet nogle pavillioner til sprogundervisning. Dette har medført at petanquebanerne er blevet flyttet.
Fritidsklub 7-14 år i dagtimerne med kommunetilskud. De er i de lokaler som bruges af Rindum SU.
Fodbold - 25 hold
Håndbold - 7 hold
Svømning - 110 pr. aften
Badminton og bowling lille fremgang
Skydning fin tilslutning. Er også begyndt med far, mor og barn skydning.
Teknogym - kredsløb
Squas - 25 nue medlemmer fra vinter.

- Holstebro. Stille og roligt. Udsolgt til svømning og badminton. Bowling er normal. Holder maraton-bingo fra fredag kl. 11 til lørdag kl. 11 den 5 og 6. oktober.

- Lemvig. Svømmehallen er klar den 1. december 2001. Badminton går fint men i bowling er der tilbagegang. Indendørs fodbold vil man prøve at få gang i.

- Ikast. 2 hold i far, mor og barn gymnastik. Bowling har 4 hold mindre, badminton det samme. I skydning er baner blevet renoveret så her er man startet man vil prøve at få gang i børneskydning også.

5) Evt.
Ragne er blevet opfordret af styrelsen til at stille op som suppleant og har sagt ja.

Referent Vibeke Østerby.