Referat fra bestyrelsesmøde - Ringkøbing Amt

Dato
12. september 2002.

Tilstede
Poul Mølgaard, Niels Kr. Madsen, Pia Krintel, Karin Heide Jensen , Ragna Knudsen,
Arne (Herning) Stedfortræder for Brian Kristensen, Torben Laursen (DFIF), Bent
Pedersen og Vibeke Østerby.

Afbud
Ingen.

1) Meddelelser, godkendelse af referat fra sidste møde samt økonomi.
Landsdelsmødet på Pinenhus var et anderledes møde end det plejer at være. Det var en god oplevelse med mange spændende ting på programmet.

Poul har været til møde ang. idrætspolitikken i amtet. Han tror ikke, at den kommer til at fungere, hvis det koster penge for amtet.

Der er lavet en arbejdsgruppe som hedder motion på arbejdspladsen her er Poul sammen med Ragna kommet i. Gruppen deltager også på stortræf. Her skal de arbejde med et oplæg som skal fremlægges til formandsmødet. Gruppens formål er at få motion ud på arbejdspladsen i samarbejde med foreningerne.

Aktivitetsdagen er flyttet til den 1. februar 2003.

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Økonomi. Niels Kr. har ikke modtaget regningen fra PinenHus endnu. Der vil blive afholdt 8 DM-kval.stævner som der vil komme penge fra. Regnskabet vil fremover blive mailet ud til bestyrelsen inden kredsbestyrelsesmøderne.

2) Dagsorden/Program til idrætstemamødet 3. oktober 2002.
Poul ringer til Lars ang. domænenavn. Har foreløbig lagt sig på FIRMAIDRÆT.VESTJYLLAND.

Hjemmesiden vil blive fremvist. Den vil blive gennemgået og det vil blive fremlagt, hvad der skal til for at få den til at fungere.

Et af emnerne kan være en orientering om, hvad der foregår i de forskellige idrætter.

Præmieregulativet vil blive diskuteret. Da det ikke er ens i kredsen.

Der vil ligeledes blive grupper i de forskellige idrætsgrene.

Torben Laursen kom med et forslag til debatemne - Skal DM-kval.stævner afskaffes og i stedet være fri tilmelding.
Internetbowling - Internetskydning m.m.

Der skal nye ting frem for at få folk hjemmefra.

Mødet afholdes den 3. oktober 2002 kl. 19 i Rofi. Det er vigtig at alle foreninger deltager og alle idrætsgrene.

3) Kredskurset sidst i oktober.
Torben havde lavet et forslag til indbydelsen og han mailer den til Poul. Han vil så sende til foreningsformændene sammen med et brev. Formændene skal så formidle indbydelserne videre. Der blev delt en folder rundt, som skal gives til dem som skal deltage.

Kurset skal sælges rigtig til medlemmerne.

4) Rundt i kredsen.
Holstebro - er startet på vintersæsonen. Man vil her evt. lave om på bestyrelsen, så den evt. bliver et forretningsudvalg og derved mindre.

Lemvig - er startet på vintersæsonen. Man må her stoppe med fodbold. Til jul vil man så lave et jubilæumsstævne i fodbold i stedet for. I badminton har man måtte hæve banelejen fra 800 til 1500 kr. p.gr.a., at kommunen har hævet hallejen fra 82 til 220 kr. / time.

Støfi - der startes med linedans, som noget nyt ellers intet nyt.

Struer - intet nyt.

Rofi - de fleste idrætsgrene er startet op nogenlunde med samme antal deltagere. Foreningsbladet startes op igen. Som noget nyt er man startet op med bokseaerobic som instruktør har man fået en prof. bokser fra Ulfborg. Første gang var der ca. 35-40 deltagere.

Herning - Arne har taget over i stedet for Brian, da han skal opereres. Aktiviteter som kører er skydning, badminton, bowling og powerwalking.

Ikast - er startet på vintersæsonen. Badminton har en del baner tilovers. Der er startet dans op for piger og drenge.
Folkeoplysningsudvalget har strammet op med tilskud.

5) EVT.
Torben - festivalen var et godt engagement med ca. 10.000 besøgende til de åbne stævner ca. 500 deltagere. Der vil nu blive lavet en evaluering af festivalen.

Der er udtaget stævning mod et bowlingcenter i Haderslev, som en prøvesag vedr. returmomsen. Det vedrører 124.000,- kr. i Haderslev.

Tour de Pedal har 25 års jubilæum til maj næste år.

Formandsmødet den 8. og 9. november bliver incl. et ekstraordinært rep.møde på grund af en ny tilskudsnøgle.

Kredsen vil i forbindelse med kredskurset den 29. oktober holde et lille møde, for at diskutere tilskudsnøglen igennem inden formandsmødet.

Referent Vibeke Østerby.