Tid
Tirsdag den 28. Oktober 2003 kl. 19.00

Sted
Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokaler

Deltagere
Ebeltoft, Grenå, Århus, Randers, Ry, Odder, Skanderborg, Silkeborg, Valdemar Thomsen, Vibeke Clement, Jens Ole Birch, Lene Schmidt, Jan Grumstrup

Fraværende
Torben Rasmussen og Carsten Nielsen

Dagsorden
1. Velkomst og orientering
2. Aftens Emne
   a. DFIF´S repræsentantskabsmøde
   b. Mødevirksomhed
   c. Fordelingsplan
3. Bordet rundt
4. Eventuel

Valdemar bød velkommen til mødet, og orienterede om aftens emner samt oplyste at festivalen 2005 gik til Ålborg.

DFIF’s repræsentantskabsmøde
Materialet i form af beretning, budgetforslag, lovforslag og valg blev gennemgået og diskuteret livligt, alle blev dog enige om at materialet var rigtig flot lavet. Jan G. og Tonny A. svarede på spørgsmålene og uddybede dem.

Peter Bisgaard er blevet opfordret af landsdel syd, til at der udsendes valgliste 2 til brug hvis den nye struktur bliver vedtaget.

Konklusion: Alle er enige om hvad/hvem der skal stemmes.

Fordelingsplan
Suspenderet til efter repræsentantskabsmødet.

Bordet rundt
Grenå
: Har fået startet badminton, bowling op, samt spinding som har resulteret i 80 nye medlemmer.

Odder: Har været på kursus i stavgang med henblik på opstarte. Holder reception den 11. december 2003 i forbindelse med 25 års jub.

Silkeborg: Skydecenteret lukker ved udgangen af april, DDS bygger nyt skydecenter. Har haft aktivitetsdag på torvet for at gøre reklame for livsstilsklubben.

Randers: Mangler afklaring på salg af bygningerne, sagen ligge hos kommunen. Skydeudvalget har trukket sig, Randers skytte kreds er villig til at hjælpe indtil nyt udvalg er fundet. Ifølge aftale med Carsten Pedersen flyttes sommerskydningen til Århus Firmasport.

Ebeltoft: Har taget cykling på programmet med 30 deltagere, håber at kunne leje nogle spinding timer hos Grenå firmasport.

Eventuel
Tonny Andersen undskyldte at Århus Firmasport kunne læse, at festivalen skulle afholdes i Ålborg 2005 inden de var blevet orienteret om beslutningen.

Referent

Kredssekretær
Lene Schmidt Pedersen