Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland Møde nr. 1 2009/10

Mødedato:
Torsdag den 18. juni 2009 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Mødeleder:
Valdemar Thomsen, kredsformand

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Sten Nørup, Firmaidræt Silkeborg
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Lis Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Jan Rasmussen Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Torben Rasmussen, aktivitetskoordinator
Camilla Jørgensen, foreningskonsulent
Jan Grumstrup, foreningskonsulent
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt

Afbud:
Knud Johansen, Ry Familie og Firma Idræt


Dagsorden:
1) Velkomst v/Valdemar Thomsen
2) Valg af referent
3) Meddelelser fra formanden
4) Økonomisk oversigt
5) Hvor står vi? – Hvad gør vi her? - Hvor vil vi hen? – Hvordan kommer vi det?
6) Kredsen rundt
7) Eventuelt


1. Velkomst v/ Valdemar Thomsen 
Valdemar bød de fremmødte velkommen. En særlig velkomst til vores nye konsulent, Camilla Jørgensen.


2. Valg af referent
Carsten P. blev valgt uden modkandidater.


3. Meddelelser fra formanden
- Orienterede kort om forløbet vedr. telefon og kørsel m.v. til økonomiansvarlig og aktivitetskoordinator. Sidstnævnte takkede ja til det fremlagte oplæg, mens førstnævnte takkede nej. Indtil andet aftales er ÅFS Kontoret ansvarlig for de økonomiske opgaver.
- Aktivitetsseminaret var igen et vellykket arrangement. Der lægges op til det kan gentages i 2010.
- Så er der ansat ny foreningskonsulent. Valget faldt på førnævnte Camilla Jørgensen. Som sælger blev Henrik Brandt ansat. Vi ser frem til et godt samarbejde med dem begge. Sidstnævnte er i øvrigt allerede godt i gang i Skanderborg, hvor han sælger Midsommerstafetten.


4. Økonomisk oversigt
- Carsten kunne berette om et indestående pr. 26. maj på godt 124.000,- kr. Der er dog ikke betalt regninger vedr. kredsseminar og møder samt telefonhonorar til formanden og aktivitetskoordinatoren.
- Procedure for godkendelse af fakturaer m.v. samt bogføring og regnskabsprincipper der forud for mødet var aftalt mellem Valdemar og Carsten blev fremlagt.
- Alle fakturaer sendes pr. mail til Valdemar til godkendelse før betaling finder sted.


5. Hvor står vi? – Hvad gør vi her? - Hvor vil vi hen? – Hvordan kommer vi det?
- Jan Grumstrup gav et kort resume af de seneste par års strukturelle ændringer, således Camilla kunne blive klædt bedre på (hendes påklædning var dog OK).
- Valdemar orienterede om kredsens formål og virke. Specielt de sidste par års struktur blev gennemgået.
- En dejlig lang debat om hvor kredsen skal hen og hvad vi skal gøre for at nå målet udspandt sig. Debatten gav vist ikke en endegyldig konklusion, nok nærmere stof til diskussion i de tilsluttede foreninger.
- Til vores aktivitetskoordinator, der ønskede at vide hvad der skal arbejdes med, blev foreslået gokartstævne og kursus omkring tilskudsmuligheder.
Gokartstævnet kunne evt. kobles sammen med at ÅFS muligvis også sætter en praktikant på denne opgave. Torben går i gang med opgaverne, ligesom Torben ser på muligheden for at lave et seminar igen i 2010.


6. Kredsen rundt
Skanderborg
- Midsommerstafetten køre efter planen og Henrik (sælger) har tilsyneladende succes med at sælge produktet. Der regnes med en stigning på 100 personer fra 400 i fjor til 500 i år.

Randers
- Kredsstævnet i petanque lørdag den 20. juni har deltagelse af 20 hold.

Silkeborg
- I forbindelse med navneskiftet i april blev der udskrevet en logo konkurrence. Vinderen offentliggøres i løbet af 14 dage.
- Vil gerne gøre brug af sælgeren i foråret 2010, idet der skal afvikles et Firma Multimotions arrangement i efteråret 2010.
- Har fået en del nye ledere
- Starter ny hjemmeside indenfor 8 dage.

Grenå
- Sommer line dance går rigtig godt.
- Morgen spinning kl. 06.00 tegner ligeledes godt.
- Har i år 12 hold i en udendørs fodboldturnering.
- Leder i øjeblikket efter en ny aerobicinstruktør.

Odder
- Der er godt gang i petanque, stavgang og tour de pedal. Til sidstnævnte er der fremgang i forhold til 2008.
- Har lidt badminton tider som vi er i færd med at få solgt til medlemmerne.

Ebeltoft
- Cykling er godt i gang.
- Onsdag sluttede DR kommende programserie ”Ebeltoft på skrump”, vi venter i spænding på udsendelserne til efteråret. Der har været stor tilslutning fra EFFI.
- Der er godt gang i petanque hvor der pt er 120 – 130 personer der deltager i forskellige turneringer.
- Dartafdelingen overvejer et åbent hus arrangement, hvor man vil søge hjælp fra kredsens naboforeninger.
- Lån til nyt tag og fjernvarme er bevilget. Nu er det bare at komme i gang.

Århus
- Er medarrangør af Xtreme Mandehørm der løber af stabelen den 10. oktober med start og mål på Jysk Væddeløbsbane.
- Fodboldafdelingen har igen i år stor succes med udendørs turneringen. flere end 140 hold er tilmeldt i 19 rækker.
- Der har lige været afholdt et meget opreklameret fodboldstævne under titlen ”fodbold i arbejdstiden” hvor JBU sammen med Jyllands Posten har afviklet stævner over 2 dage. Stævnerne havde deltagelse af 5 og 7 hold. ÅFS mener ikke det giver anledning til frygt for fremtidens firmafodbold. I øvrigt er 7 af de 12 hold medlem af ÅFS.
- Lokalplanen for en evt. hal 2 er nu sendt i høring og det forventes, at der i løbet af efteråret kan indledes forhandlinger med DFIF og Århus kommune.
- Har indgået et samarbejde med Randers sportsakademi om en praktikant ordning i tre måneder. ÅFS har fundet tre emner den unge mand kan gå i krig med.


7. Eventuelt

- Camilla kunne berette om hendes start i DFIF (har været i gang 1 måned nu). Har bl.a. været til introduktion i Nyborg og bl.a. besøgt begge regioner nu. Glæder sig til at mødes med foreningerne.
- Ulla Staal bragte en henvendelse fra Arriva frem. Henvendelsen går ud på, at Arriva gerne vil deltage i aktiviteter hos Odder, Skanderborg og Århus. Ulla ville vide, om det var noget kredsen synes der skulle samarbejdes om. Som det er lige nu, kunne der ikke findes enighed heri. De enkelte foreninger må selv sørge for hvad der skal gøres.

- Næste kredsbestyrelsesmøde bliver tirsdag den 1. december 2009 kl. 18.00.

- Næste regionsrådsmøde bliver tirsdag den 1. september 2009 kl. 18.00. Hertil skal Camilla huske at invitere Postens landsforening.

Mødet slut kl. 21.10