Deltagere: Valdemar Thomsen, Vibeke Clement, Torben Rasmussen, Rikke Palm Vestergård, Lene Schmidt

Fraværende: Carsten Nielsen

Tid: Torsdag den 10. januar 2006 kl. 19.00

Sted: ÅFS Centeret

Dagsorden for kredsbestyrelsesmøde:
1. Godkendelse af forrige referat
2. Meddelelser fra:
a. Formand
b. Idrætskoordinator
c. Konsulenten
d. Webmaster
3. Økonomi ved kasserer
4. Næste møde.
5. Eventuel

Pkt. 1 Forrige referat blev godkendt og underskrevet

Pkt. 2a Valdemar bød velkommen om orienterede om at kursuset i PR marketing i december blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. Tilskuddet til kontorhjælpemidler til kredsene er blevet forhøjet. Kontrakten med ÅFS centret er blevet forlænget.

Pkt. 2b Indbydelserne til vinterens stævner er udsendt, holdturnering i Badminton mangler da det først afholdes i april, men er desværre aflyst p.g.a for få tilmeldinger. Fodbold og Håndbold er aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.
Vi skal tænke nyt hvor/hvordan skal kredsens stævner fremover afvikles, en mulighed er at alle stævner f.eks. afholdes i Århus p.g.a. afstanden, men med hjælp fra de andre foreninger.

Pkt. 2c Hvor seminar den 28-29.10.05 skal holdes er på plads, stedet er Laugesens have i Videbæk hjemmeside www.laugesenshave.dk
Den 28.01.06 løber træffet af stablen, der forventes stor opbakning, ad hoc udvalget har lagt rigtig mange kræfter i at lave et spændende træf.
Skanderborg er i år med i løbe stafetten. Grenå starter livsstilsklub op. Silkeborg er gået i gang med DFIF udviklingsplan.

Pkt. 2d Udgik

Pkt. 3 Vibeke fremlagde regnskabet for 2005 og budget for 2006.

Pkt. 4 Næste bestyrelsesmøde den 24.08.2006.


Referent Lene Schmidt