Referat ordinært kredsbestyrelsesmøde - Århus Amtskreds

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement, Torben Rasmussen, Lise Vestergaard og Lene Schmidt

Tid
Tirsdag den 09. januar 2007 kl. 19.00

Sted
Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokaler

Dagsorden for kredsbestyrelsesmøde
1. Godkendelse af forrige referat
2. Meddelelser fra:
    a. Formand 
    b. Idrætskoordinator 
    c. Konsulenten 
    d. Webmaster
3. Økonomi ved kasserer
4. Næste møde.
5. Eventuel

Pkt. 1
Forrige referat blev godkendt.

Pkt. 2a
Valdemar oplyser at forbundet afholder kredsformandsmøde i marts, temaet er kredsenes virke, der er nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde programmet for mødet. Hver enkelt kreds skal udfylde et spørgeskema om bestyrelsesarbejdet, sammensætning m.v. i kredsen.

Der har i amtskredsen været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Valdemar Thomsen, Carsten Pedersen (Århus) og Lise Vestergaard, de har udarbejdet forslag til ændringer af kredsens vedtægter og strukturændring for kredsen fremtidige virke.

Pkt. 2b
Torben havde fået mange tilkendegivelser for hvilke idrætter foreningerne ville afholde, da de gerne ville have gang i kreds stævner igen, men ingen har vendt tilbage med hvornår de skal holdes.
Torben foreslog at vi måske skal tilbage til den gamle rulleplan der dækker alle idrætter 1 ½ år frem, og afholde idrætsmøder igen.

Pkt. 2c
CMS systemet er oppe at køre, så de foreninger der er interesseret i at få hjælp til hjemmesiden kan hente hjælp hos DFIF.
Grenå og Silkeborg er med i DFIF nye udviklingsplan for foreninger, de er kommet langt i proceduren.
MpA’s nye produkt og tilbud til virksomheder om at blive sundhedscertificeret er klar inden for den næste måneds tid. Der arbejdes på højtryk på at gøre det klar.
Alle virksomheder som kunne have interesse i at gå ind i forløb med det mål at blive sundhedscertificeret, kan være med fra start. Yderligere information om indhold, priser m.v. kan fås ved at kontakte MpA. Det er planen at der sideløbende vil blive kørt et par pilotprojekter, hvor hele konceptet prøves af.

Pkt. 2d
Carsten var fraværende, men Valdemar oplyste at hjemmesiden stadig kun bliver brugt som et opslagsværk, det er måske også det den skal bruges til.

Pkt. 3
Vibeke fremlagde det foreløbige regnskab og budget. Der bliver ikke brugt penge til nye tiltag, måske har foreninger ingen nye tiltag eller også har de glemt at der er afsat penge til dem.

Næste møde:
Formandsmøde den 06.02.07
Årsmøde den 06.03.07

Referent
Lene Schmidt