Aktivitetsudvalgsmøde - Referat nr. 07.02

Tid og sted
Fredag d. 4. oktober 2002 på Scandic Hotel, Århus.

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Lene Johansen, Ulla Staal, Ivan Bjærge og Jan Knudsen.

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 06.02
2. Meddelelser
  - regnskabsoversigt
  - budget 2003
  - festivalregnskab
3. Ansøgninger
4. Firmaidrætsfestival
5. Møde med PR-gruppen d. 25.10.02
6. Indstillinger til KFIU-pokalen
7. Fremtidig mødestruktur i AU
8. Status på kampagner
9. Kommentar til beretningen
10. Evt.

1. Opfølgning på referat nr. 06.02
Ros til arrangørerne for ledsagerturen til Ærø.

2. Meddelelser
Meddelelser er rundsendt elektronisk.

Marianne:
Har deltaget i FFK's nye tilbud om Livsstilklub. 180 deltagere må siges at være en succes. Dette resulterede i knap 30 umiddelbare tilmeldinger til diverse aktiviteter.

Ulla S:
Har dags dato deltaget i udviklingen af Friluftsmærket på Fyn. En pige fra 7. klasse kunne identificere DFIF-logoet.

Bo's oplæg vedr. Motion på danske arbejdspladser.
Positiv oplevelse med workshoppen vedr. Motion på danske arbejdspladser. Der blev en større afklaring af projektets indhold blandt deltagerne. Stor åbenhed i debatten hvilket AU opfattede særdeles positivt.

- regnskabsoversigt
Taget til efterretning

- budget 2003
Taget til efterretning

- festivalregnskab
Taget til efterretning

Ingen kommentarer til øvrige meddelelser eller månedsrapporter

3. Ansøgninger
KFS LeMans: Kr. 4.000,00 i opstartstilskud
AF Glejbjerg: Kr. 2.500,00 i tilskud
Livsstilsklubber: Kr. 4.000,00 i opstartstilskud

4. Firmaidrætsfestival
AU er stolte at det lykkedes at efterlade et så godt indtryk blandt Koldings borgere, som der er givet udtryk for. Vi vil i den forbindelse gerne takke alle AU's hjælpere og instruktører.

5. Møde med PR-Gruppen
Følgende udkast til dagsorden blev vedtaget
Præsentation af PR-Gruppen
TdP-Jubilæumsaktiviteter
Senioridrætskonference 2003
Minifestival
Arrangementer sammen med IU og PR

6. Indstillinger til KFIU-pokalen
Der arbejdes på at skaffe materiale om den udvalgte person.

7. Fremtidig mødestruktur i AU
Oplæg fra Jørgen og Jan blev gennemgået til endelig vedtagelse på næste møde.

8. Status på kampagner
Jan K gennemgik status pt. på kampagnerne - skriftlig status vil blive udarbejdet, når det endelige materiale er blevet indsendt fra foreningerne.

9. Kommentarer til beretningen
Beretningen blev gennemgået og godkendt.

10. Evt.
AU forsøger at stille et eller to hold til KFS Le Mans