Tid og sted:
Fredag den 13. juni 2003 kl. 17.00 på Hotel Nyborg Strand.

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 03.03
2. Budgetopfølgning 2003
3. Opfølgning på formandsmødet
4. Indsatsområder 2004 -2006
5. Budget 2004
6. Kampagner 2003 og 2004
7. Møde med Styrelsen
8. Evaluering af ny mødestruktur
9. Evt.
  a. Ledsagerweekend 2003
  b. TRIM i fremtiden?
  c. Status MpA

1. Opfølgning på referat nr. 03.03
Ingen kommentarer.

2. Budgetopfølgning 2003
Ingen kommentarer

3. Opfølgning på formandsmødet
AU roser at hele udvalget blev inviteret til mødet og mener,
det bør være gældende i fremtiden, idet netværk og
forståelsen af forbundets strømninger øges.
Udvalget er overrasket over udfaldet af afstemningerne og
håber at processen bliver intensiveret, således at Styrelsens
forslag nyder fremme.

4. Indsatsområder 2004 – 06
1. Senioridræt, 2. Friluftsliv, 3. Kampagner,
4. Firmaidrætsfestival 2005, 5. Firmaidræt Bornholm og
6. Focus på foreningerne.
Hvis nogle ønsker, at få beslutningen, prioriteringen eller hovedområderne uddybet er man særdeles velkomne til
at kontakte udvalget.

5. Budget 2004
Godkendt

6. Kampagner 2003 og 2004 + TdPjubi
Løbeturen: Fremgang i antal foreninger.
Tour de Pedal Jubi: Over 50 foreninger deltog. Målet med de 10.000 deltagere blev ikke nået. Tak til alle for en stor indsats.
Tour de Pedal: Fremgang i antal deltagere.
DK-Stafetten: 1 ny forening.
Deltager- og præmielister kan ses på www.dfif.dk
Revidering af kampagnekoncepter samt budget for 2004 blev
gennemgået og vedtaget.

7. Møde med Styrelsen
Dagsordenens punkter blev gennemgået og debatteret.

8. Evaluering af ny mødestruktur
Mødestart er flyttet til 19.00

9. Evt.
a. Ledsagerweekend 2003
Færdigforberedt og godkendt

b. TRIM i fremtiden?
Udvalget indstiller at Ivan Bjærge er styregruppe medlem i forbindelse med etablering af de kommende motionskalendere.

c. MPA
Jørgen P gennemgik i korte træk status

Med venlig hilsen
Nete