Tid og sted
Lørdag d. 26. april 2003 kl. 09.00 på Forbundskontoret, Nyborg

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 0203
2. Budgetopfølgning 2003
3. Indsatsområder 2004 – 2006
4. Budget 2004
5. TdP Jubilæum
6. Formandsmøde
7. Evt.

1. Opfølgning på referat nr. 0203
Ingen kommentarer.

2. Budgetopfølgning 2003
Gennemgået og taget til efterretning

3. Indsatsområder 2004 – 06
Udvalget debatterede ud fra egne oplæg fremtidens indsatsområder. Ud fra debatten skal Jan K fremkomme med et oplæg som både indikerer indsatsområder, prioritering og ressourceforbrug. Udvalget påpegede desuden at målgruppen er virksomhederne, men at indsatser over for yngre målgrupper end nuværende og seniorer er påkrævet for forbundets levedygtighed i fremtiden. Det endelige oplæg vil AU gerne i dialog med Styrelsen om på fællesmødet 14. juni 2003.

4. Budget 2004
Udsat til næste møde. Jan K laver oplæg som er i sammenhæng med oplægget i pkt. 3

5. TdP Jubilæum og kampagne
Status på Jubilæumsdagen blev gennemgået. Der er stadig flere foreninger der tilmelder sig jubilæumsdagen. Man kan ”løbende” følge med på http://www.dfif.dk/au/tdp/jubibyer.asp
I selve kampagnen er der i år fremgang i antal deltagende foreninger. Læs mere på http://www.dfif.dk/au/tdp/tour_de_pedal.asp

6. Formandsmøde
AU gennemgik i fællesskab dagsorden og indhold på Formandsmødet.

7. Evt.
Jørgen P orienterede om mødet i Middelfart med foreninger, kredse, IS mm. vedr. debatkataloget – og især strukturoplægget.

Med venlig hilsen
Nete