Tid og sted
Lørdag d. 16. august 2003 kl. 9.00 på Borbjerg Mølle Kro v. Holstebro

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Lene Johansen, Marianne Rasmussen, Jan Knudsen, Kirsten Mikkelsen

Afbud fra Ulla Staal

Dagsorden
1. Opfølgning på AU-referat nr. 04.03 og ref. fra mødet m. FS d. 14.06.03
2. Meddelelser
  - regnskabsoversigt
3. Ny struktur
4. Ideer til beretning 2003
5. Evt.

1. Opfølgning på AU referat nr. 04.03
Pkt. 6 DK-Stafetten: 1 ny forening Aalborg deltager, men der er desværre også en forening der har trukket sig, Frederikshavn.
Præmieliste 2003 TdP ses på flg. adresse: http://www.dfif.dk/au/tdp/prize.asp
Præmieliste 2003 Danmark-Stafettten ses på adressen: http://www.dfif.dk/au/dkstaff/prize.asp

Opfølgning på referat fra mødet m. FS d. 14.06.03
Pkt. 3 Indsatsområder 2004-2006: I forbindelse med det sidst afholdte møde med Forbundsstyrelsen, fremlagde AU sine satsningsområder for fremtiden. Herunder også ”Firmaidræt Bornholm”. Efterfølgende har udvalget erfaret at dette ikke længere er et satsningsområde Forbundsstyrelsen vil prioriterer. Dette tager udvalget til efterretning.

2. Meddelelser
Ivan:
Deltaget for Told Skat i Eurofestival 2003 i Salzburg - en pragtfuld oplevelse.
Deltaget i 2 møder hos Aalborg FirmaSport vedr Danmark-stafetten.
Deltaget i LøbeTouren i Grindsted d 9. aug.
Deltaget i Tour de Pedal afslutnings-"højtideligheden" i Grindsted d 9./10. aug!
Deltaget i Danmark-Stafetten i Aalborg d 13. aug. Arrangements - og vejrmæssigt - helt OK. AaFS deltager igen i 2004.
Prøver at tænke lidt over præmier til kampagnerne fremover i samarbejde med Jan K. og Kirsten. Mere ensartethed og lidt nyt.

Kirsten:
Er ved at finde sig til rette igen.
København er ny deltager i Panter Dagen.

JP:
Orienterede om møder i styregruppen. for MpA og om møde på forbundskontoret vedr. forbundsstyrelsens indsatsområder og foranalyser.

Jan K.
Henviser til månedsrapport.

Regnskabsoversigt 2003
Ingen kommentarer.

3. Ny struktur
AU er meget positive overfor den nye struktur.
2 af AU’s – medlemmer ønsker ikke genvalg til det kommende repræsentantskabsmøde. Dette beror udelukkende på arbejdsmæssige omstændigheder. Dog stiller de deres arbejdskraft til rådighed for det videre udvalgsarbejde i en tidsbegrænset overgangsperiode, hvis forbundet ønsker dette.

4. Ideer til beretning 2003
Jan K. erindrer om beretningen til repræsentantskabsmødet. Kommentarer bedes tilsendt inden 10. september.

5. Evt.
Intet.

Referent
Kirsten