Tid og sted
Fredag den 24. oktober kl. 19.00 – lørdag den 25. oktober kl. 16.00, på forbundskontoret i Nyborg.

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Lene Johansen, Marianne Rasmussen, Ulla Staal og Jan Knudsen (ref.)

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 06.03 (JP)
2. Projekt Senior Fritid, København FS (JK)
3. Budgetopfølgning 2003 (JP)
3. Repræsentantskabsmødet (JP)
4. FriluftsMærket (US)
5. KampagneTræf (LøbeTouren og DK-Stafet) (IB)
6. Website (JK)
7. Evt.

1. Opfølgning på referat nr. 02.03 - (JP)
Taget til efterretning

2. Projekt Senior Fritid, København FS - (JK)
Der bevilges kr. 20.000,00 som risikovillig opstartskapital og gives en hensigtserklæring om et yderligere tilskud på kr. 15.000,00 inden årets udgang under forudsætning af at projektet er igangsat.

3. Budgetopfølgning 2003 - (JP)
Jan K gennemgik posterne med kommentarer. Ulla bevilges deltagelse i konference om friluftsliv

4. Repræsentantskabsmødet - (JP)
Udvalget havde en dialog om mulighederne og budget håndtering ved vedtagelse af den nye struktur.

5. FriluftsMærket -(US)
Ulla indledte med at gennemgå ideen bag de kommende afviklinger af FriluftsMærket og ikke mindst implementeringen i foreningerne. Udvalget opfordrer til, at der på formandsmødet afsættes tid til oplæg og aktiviteter.

6. KampagneTræf (LøbeTouren og DK-Stafet) - (IB)
Træffet aflyst på grund af manglende tilmelding. Der udsendes særskilt beretning.
Udvalget indstiller til at fremtidens form for evaluering og beretning tages op til vurdering.

7. Website - (JK)
Jan gennemgik forbedringerne på kampagnesiderne og orienterede om udviklingsplanerne for dfif.dk samt AU-siderne.
Der opfordres til at der lægges illustrationer ud i forbindelse med ”Spil og lege”. Jan K tager kontakt til Lene.

8. Evt.
Udvalget har aflyst det kommende møde.

Efter en henvendelse fra uddannelsesvalget vedrørende yderligere opstartstilskud på kr. 4.000 til en livsstilsklub på Amager (filial) anbefaler Aktivitetsudvalget at dette tages op til debat, da der på nuværende tidspunkt ikke er lovhjemmel/principper til at bevilge 2 x opstartstilskud i samme by/forening.

Kan der vedlægges info-materiale om ”Trimguiden” i Rep.-møde mappen?

FFK havde fremsendt 4 ansøgninger om opstartstilskud:
• Push – foreningen har tidligere modtaget tilskud til motionscenter.
• Kickboksning – JK snakker med Lis og AH tilskud gives (IG/OP).
• Stavgang – der bevilges kr. 4.000,00.
• Sportsfritteren – der bevilges ikke tilskud, da børn alene ikke er vores målgruppe.

Aktivitetsudvalget indkøber 20 Exel teleskopstave til rekvisitudlejning.

Jan udleverede og orienterede om følgende:
• Ny regnskabsoversigt.
• Indbydelse til vinteraktivitetstur.
• Oversigt over de udleverede regnbuemidler.
• Indbydelse til FMI-konference.
• Program for konference i Friluftsrådet vedrørende ”Frivilligt organisationsarbejde – nu og i fremtiden”.
• Kuponhæfte fra Helse.
• Køb af pc’ere efter afslutning af udvalgsarbejde.