Tid og sted
Fredag den 19. september kl. 17.00 – lørdag den 20. september kl. 13.00, på Scandic Hotel Plaza Århus, Banegaardspladsen 14.

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Lene Johansen, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Jan Knudsen

Dagsorden
1. Opfølgning på AU-referat nr. 05.03 (JP)
2. Regnskabsoversigt 2003 (JP)
3. Budget 2004 (JK)
4. Foranalyser (JK)
5. Beretninger 2004 (JP)
6. Kampagnestatus 2003 (IB)
7. Løbetræf (IB)
8. TRIM-guiden (IB)
9. Indsatsområder 2004-06 (JK)
10. Fremtidig struktur (JP)
11. Evt., herunder spørgsmål til de elektroniske meddelelser.

1. Opfølgning på AU-referat nr. 05.03 (JP)
Intet.

2. Regnskabsoversigt 2003 (JP)
Godkendt. Det forventes at DK-Stafetten giver et mindre underskud på kr. 5.000,00 samt SeniorSportskonferencen et underskud på kr. 6.000,00.

3. Budget 2004 (JK)
Taget til efterretning.

4. Foranalyser (JK)
Jørgen P orienterede om hensigten og arbejdet med foranalyserne. Udvalget havde efterfølgende en kort debat om indholdet i enkelte af foranalyseordrerne.
Afventer med spænding de endelige resultater.

5. Beretning 2004 (JP)
Skal være færdige inden 1. oktober. Indholdet bliver en kort status (grafisk) samt skriftlige visioner.

6. Kampagnestatus 2003 (IB)
TdP havde en mindre tilbagegang.
DK-stafetten havde samme antal byer, men flere deltagere.
Løbe Touren får sandsynligvis en lille nedgang i antal ture og km.
Panter Dagen har fremgang i antal byer og deltagere.

7. LøbeTræf 2003 (IB)
Deltagere er arrangører af LøbeTouren og DK-Stafetten. Indkaldelse udsendes i uge 40 og afvikles lørdag den 25. oktober kl. 12.00 – 16.00. Jørgen P, Ivan B, Jan K og Kirsten M deltager.

8. Trimguiden (IB)
Ivan B orienterede om det nye samarbejde mellem DGI, DAF og DFIF om udgivelse af efterfølgeren for Trim’ tidligere motionskalender.
Der er sendt information ud til kampagnearrangører om data til den kommende trimguide. Deadline er 1. oktober.
Referater fra styregruppemøderne bedes uploadet på www.dfif.dk af Kirsten

9. Fremtidig struktur (JP)
JP orienterede om ny struktur med udgangspunkt i ”webversion 2”. Udvalget vendte efterfølgende diverse synspunkter om dele af strukturen. Udvalget pointerer endnu engang sin opbakning.

10. Evt.
Jan K gennemgik resultat af samarbejdsmøde med DAI og FMI vedr. Senioridrætten samt fællesmæde med DGF, DAI og FMI vedr. stavgang.