Dansk Firmaidrætsforbund Referat Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg Nr. 2.00 tlf. 65 31 65 60 11.2.2000/JK/bw Aktivitetsudvalget Tid og sted: Den 11.2.2000 på Skanderborghus. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Ivan Bjærge, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Under pkt. 1 deltog Sannie Kalkerup og Jan Steffensen. Dagsorden: 1. Vision 2003 2. Godkendelse af referat nr. 1.00 3. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 4. Vi cykler til arbejde 5. Virksomheds-Trim 6. Senioridræt 7. Kampagner 8. Ansøgninger 9. AU-kalender 10. AU-info 11. Åbent for tilføjelser Ad. 1. Vision 2003 Møde vedr. Vision 2003 – ledelse med Jan Steffensen og Sannie Kalkerup. Sannie Kalkerup laver referat fra dette punkt. Udsendes separat. Ad. 2. Godkendelse af referat 1.00 * Ingen ændringer til referatet. * Fremover skal punktet kaldes ”Kommentarer eller ændringer til seneste referat”. Referaterne sendes via e-mail til godkendelse af alle (1 uges frist). Ad. 3. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Bo Isaksen: * Henviser til sin månedsrapport. * Bo afventer respons fra Ørskov Gruppen. * Bo orienterede om afviklingen af det kommende formandsmøde. Jan Knudsen Henviser til sin månedsrapport. Marianne Rasmussen: * Har deltaget i vinteraktivitetsugen for seniorer i Norge. * Har deltaget i møde i Randers med Landsdel Nord. Godt møde med mange ideer til AU og foreningerne. * Opstart af friluftsliv i Sæby. Ulla Staal: * Har deltaget på vinteraktivitetsturen til Norge. Kulturdelen skal der lidt mere kød på. Foreslår at der kun bliver én pris incl. ski. Ulla Staal og Marianne Rasmussen vil gerne tilrettelægge og være ansvarlig for kulturdelen i de kommende år. * Har deltaget på møde med Landsdel Nord i Randers. Ivan Bjærge: * Idrætsmærket: Har revideret deres regnskab. Skal til årsmøde d. 25/3 i Slagelse. * Deltog i Landsdel Nord mødet i Randers. * Har været til møde med DFIF Markedsføring. Jørgen Pilegaard: * Har været til Landsdel Nord møde i Randers. * Har været til møde med DFIF Markedsføring i Nyborg. * Har været til møde med styregruppen i Virksomheds-Trim sammen med Finn Berggren, Peder Bisgaard og Bo Isaksen. Nordjyllands Amt, Vejle Amt, Ribe Amt, Roskilde Amt og Københavns Kommune har allerede tilbud til virksomhederne om ”sundhedsfremme”. Toget kører, DFIF skal med nu, ellers kommer vi til at halte bagefter. * Jørgen deltager i Idrætsmærkets årsmøde. Regnskabsoversigt: * Regnskabet er gået fra Concorde til SuperNova. * Der er indkøbt præmier til LøbeTouren i et forsøg på at ”sælge” kampagnen bedre, dvs. der bliver mulighed for at gøre opmærksom på LøbeTouren vha. lodtrækning af præmier. * Regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer. Ad. 4 Vi cykler til arbejde Budgetstyring er på plads. Et evt. overskud deles, hvis en af parterne træder ud – hvis ikke overgår et evt. overskud til næste års kampagne. Vi er nu ligeværdige parter i markedsføringsmæssig henseende. Der er en forespørgsel fra Sonja Mikkelsen om at VCTA afvikles i ugerne 36, 37 og 38 grundet en transportmiljøuge i uge 38 – dette kunne give mulighed for en fælles afslutning. DFIF påtager sig på lige fod med sidste år forsendelsen af VCTA materialer til deltagerne mod betaling fra kampagnebudgettet. Ad. 5. Virksomheds-Trim Der er sendt breve ud til alle 5000 VCTA-kontaktpersoner om at tage V-T på aktivitetsprogrammet. Dette har givet 75-100 henvendelser fra alle størrelser af arbejdspladser. Dette tegner spændende. Bo vil prøve at arbejde med Nordjyllands Amtskreds om at blive et pilotprojektsområde for Virksomheds-Trim. Dette er en udløber af Landsdel Nord mødet i Randers d. 7.2.2000. Bo undersøger fondsmuligheder. HK København har henvendt sig vedr. en aktivitetsdag for ”spidserne” fra HK’s hovedkontor. Det er en god mulighed for at sælge Virksomheds-Trim i HK-regi. Mødet i styregruppen sammen med Finn Berggren, Jørgen Pilegaard og Peder Bisgaard var godt. Ad. 6. Senioridræt * ”Sorte huller” -rapporten færdig i uge 8. * Opstart af Senioridræt i år 2000 kan forventes i Hillerød, Kolding, Næstved, LTFU og Københavns FS, Haderslev, Farsø og Svendborg. Mål og handlingsplan vil være færdigjusteret til mødet med Styrelsen i marts. Panterdagskonceptet ligeså. * Jan Knudsen har deltaget i sit sidste følgegruppemøde hos Aalborg Firmasport og ”Ud af røret”, idet ”Ud af røret” bliver en selvstændig forening i Aalborg Kommune pr. 1.4.2000. Møde med Louise Jakobsen fra IU vedr. friluftsliv. Oplæg bliver fremlagt til en overordnet debat. Jan Knudsen og Louise Jakobsen arbejder videre – ideerne er gode. Ad. 7. Kampagner Der er rekordtilmelding med 47 foreninger til Tour de Pedal. Følgende er tilmeldt: Aulum, Bov, Bramming, Brønderslev, Ebeltoft, Farsø, Frederikshavn, Give, Glejbjerg, Grenaa, Grindsted, Haderslev, Herning, Hjerteforeningens Motionsklub Fredericia, Hjørring, Hillerød, Hirtshals, Holstebro, Horsens, Ikast, Kolding, Korsør, Lemvig, Midtfyn, Nakskov, Nyborg, Nykøbing F., Odder, Ribe Fodslaw, Ringkøbing, Ringsted, Roskilde, Ry, Skanderborg, Skive, Slagelse, Struer, STØFI, Svendborg, Sæby, Tønder, Vamdrup, Varde, Vejen, Turcyklisterne Vejle, Vestfyn og Aabenraa. LøbeTouren får stadig tilmeldinger, p.t. er følgende tilmeldt: Bramming, Fredericia, Grindsted, Haderslev, Hjerteforeningens Motionsklub i Børkop - Odder og Vejle, Holstebro, København, Middelfart, Sæby, Odense, Ringkøbing, Ry, Vordingborg og Aalborg. Danmark-Stafetten afvikles i København, Ry, Næstved, Svendborg, Hillerød, Viborg, Grindsted, Esbjerg og Frederikshavn. Ad. 8. Ansøgninger Holstebro: Idræt om Dagen, bevilget kr. 5.000,- Senioridræt, bevilget kr. 15.000,- Hjerteforeningens Motionsklub, LøbeTouren Opstart: Odder/Region Midtjylland, bevilget kr. 4.000,- Fredericia/Region Sydjylland, bevilget kr. 4.000,- Kolding: Idepulje, bevilget kr. 20.000,- Ad. 9. AU-kalender Kalenderen gennemgået og møder/aktiviteter tilføjet. Ad. 10. AU-info Marianne Rasmussen og Ulla Staal laver artikel til bl.a. alle foreningsblade vedr. Vinteraktivitetsturen til Norge for seniorer. Ad. 11. Åbent for tilføjelser Intet under dette punkt. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Referent Jan Knudsen