Dansk Firmaidrætsforbund Referat Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg Nr. 3.00 tlf. 65 31 65 60 8.3.2000/BI/bw Aktivitetsudvalget Tid og sted: Den 3.3.2000 på Skanderborghus. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Ivan Bjærge, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Dagsorden: 1. Kommentarer eller ændringer til referat nr. 2.00 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Vision 2003, opfølgning 4. Senioridræt 5. Aktiv vinterferie i Norge 6. Emner til mødet med Styrelsen 7. Ansøgninger 8. AU-kalender 9. AU-info 10. Åbent for tilføjelser Ad. 1. Kommentarer eller ændringer til referat nr. 2.00 Ingen kommentarer. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Bo Isaksen: Bo’s månedsrapport blev gennemgået. Jan Knudsen * Senioridræt i forskellige foreninger. * Godt evalueringsmøde omkring Vinteraktivtetsugen for seniorer i Norge i uge 5. * I Holstebro er der 20 aktive i seniorprojektet. Der kan komme flere, hvis haltiden ændres til bedre tider. * Henviser til sin månedsrapport. Marianne Rasmussen: Bruger tid på opstart af Friluftsliv i Sæby. Ivan Bjærge: * Er stødt på flere artikler i BT og HK Industri omkring Virksomheds-Trim og motion på arbejdspladsen. * Skal ud og se til Danmark-Stafetten i København og LøbeTouren i Vordingborg og København. Birte Westing: Birte’s meddelelser blev gennemgået. Regnskabsoversigt: Godkendt. Ad. 3. Vision 2003, opfølgning * Referat fra mødet med Jan Steffensen og Sannie Kalkerup: Fint møde, hvor mange spørgsmål omkring Vision 2003 blev sat på plads. * Punktet d.d.: Emnet affødte en meget heftig og lang debat. AU’s bud omkring Vision 2003 er sendt til Sannie Kalkerup. Ad. 4 Senioridræt * Rapport ”Sorte huller” er færdig og udleveret til udvalget. Rapporten tages med til mødet med Styrelsen, hvor der tages stilling til rapportens videre færd. Rapporten sendes til Styrelsen som oplæg. * Seniorpolitik: Handlingsplan frem til 2003 blev fremlagt. Vedhæftet et oplæg om friluftsliv udarbejdet af Louise Jakobsen og Jan Knudsen. Hæftet tages med til mødet med Styrelsen, hvor emnet vurderes som en mulig aktivitet i DFIF. Ad. 5. Aktiv vinterferie i Norge AU besluttede efter ugerne 7 og 8 i 1999 at flytte/ændre konceptet i DFIF’s vinterferieaktivitetstilbud grundet ændrede ledelsesforhold på Pan Hotel, manglende sne i området samt øgede udgifter i forbindelse med afviklingen af ugerne. Under hensyntagen til besparelser i AU’s budget for 2000 vedtog AU at vinteraktivitetsugerne i 2000 skulle være udgiftsneutrale. Prisstigninger, ændret aktivitetssted og ændret indhold har bevirket, at tilslutningen i 2000 har været minimal. AU vil fremover ikke tilbyde vinteraktivitetsture i skolernes vinterferie til Gautafall, men derimod har Vestfyns Firmaidræt planer om ture i 2001. Ad. 6. Emner til mødet med Styrelsen - Firmaidrættens Festival 2002 - Senioridræt - Friluftsliv - Synlighed af aktiviteter i DFIF Ad. 7. Ansøgninger * Næstved: Bevilget kr. 15.000,- til Senioridræt. * København: AU ønsker at få en nærmere uddybning af hvordan Virksomheds-Trim inddrages i projektet samt hvorledes kredsen vil følge op på projektet. Ad. 8. AU-kalender Intet under dette punkt. Ad. 9. AU-info Intet under dette punkt. Ad. 10. Åbent for tilføjelser * DFIF markedsføring har udbedt mødedato med AU. Forslag: 6. maj eller 23. sept. om formiddagen i Skanderborg. * Nye landkort over AU-aktiviteter udleveret. * Jan kontakter DFIF markedsføring vedr. cykel- og løbearrangementer i forbindelse med åbningen af Øresundsbroen. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Bo Isaksen Referent