Nr. 4.00 7.4.2000/BI/bw Aktivitetsudvalget Tid og sted: Den 31.3.2000 på Scandic Hotel, Odense. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ivan Bjærge, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Dagsorden: 1. Kommende formandsmøde 2. Ansøgninger 3. Møde med Styrelsen 4. Eventuelt Ad. 1. Kommende formandsmøde Jørgen Pilegaard deltager ved det kommende formandsmøde. Jørgen kommer til Nyborg i uge 15 vedr. oplæg til formandsmødet. Ad. 2. Ansøgninger København: Idepulje, Tarzan Cup, bevilget kr. 20.000,- Sæby: Idépulje, Friluftssport. Bevilget kr. 30.000,- under forudsætning af at der ydes ”krone til krone” beløb fra anden offentlig instans. Sæby: Senioridræt, bevilget kr. 15.000,- ROFI: Opstart, Spinning. Bevilget kr. 4.000,- Hjerteforeningens Motionsklub, Viborg: Opstart, Step. Bevilget kr. 4.000,- Ad. 3. Møde med Styrelsen Punkterne til mødet med Styrelsen blev gennemgået. Ad. 4. Eventuelt Hvem fra AU deltager i hvilke emner til visionsweekenden? Jørgen Pilegaard deltager i 3) DFIF’s idégrundlag, 4) DFIF’s målgruppe, 5) DFIF’s interessenter. Ivan Bjærge deltager i 3) DFIF’s idégrundlag, 4) DFIF’s målgruppe og 7) DFIF’s profil 2003. Ulla Staal deltager i 4) DFIF’s målgruppe, 6) DFIF’s normer for en god leder og 7) DFIF’s profil 2003. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Bo Isaksen Referent