Dansk Firmaidrætsforbund Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg tlf. 65 31 65 60 Referat Nr. 5.00 8.5.2000/JK/bw Aktivitetsudvalget Tid og sted: Fredag d. 5.5.2000 på Hotel Skanderborghus. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal Ivan Bjærge, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Dagsorden: 1. Kommentarer eller ændringer til referat 04.00 og til referat fra mødet med Styrelsen 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Opfølgning på mødet med Styrelsen 4. Opfølgning på formandsmødet 5. Nye tiltag i AU? 6. Ansøgninger 7. AU-kalender 8. AU-info 9. Eventuelt Ad. 1. Kommentarer eller ændringer til referat 04.00 Ingen kommentarer til AU-referatet. Ingen kommentarer til referatet fra mødet med Styrelsen. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Ivan Bjærge: * Deltager i aktivitetsplanlægning af Told* Skat aktivitetsdag i Brøndby. * Besøger diverse løbearrangementer i københavnsområdet Ulla Staal: * Møde i bestyrelsen i Ebeltoft vedr. AU`s aktivitetstilbud. * Årsmøde i Århus Amtskreds. Marianne Rasmussen: * Opstart af Friluftsliv i Sæby. For ca. 15 seniorer og 30 foreningsløse unge. * Deltager i udvalgs vedr. foreningsløse unge i Nordjyllands Amtskreds. * Deltog i FMI-træffet i Kolding d. 1.-3. maj. Jan Knudsen: Henviser til månedsrapport. Bo Isaksen: * Henviser til månedsrapport. * AU prioriterer at Birte W. deltager i Eurofestival-koordinatormødet i Riga og Bo deltager i Tour de Pedal træffet samme weekend. Jørgen Pilegaard: Har deltaget i formandsmødet. Se pkt. 5. Regnskabsoversigt: * Jørgen Pilegaard udfærdiger en ansøgning til Styrelsen vedr. forhøjelse af regelbestemte tilskud. * Ivan Bjærge bevilges tilskud til Squaredance-kursus. Ad. 3. Opfølgning på mødet med Styrelsen AU kunne godt have ønsket sig mere tid til diskussionen af de enkelte emner på mødet med Styrelsen. Det var et positivt møde med god gensidig orientering og debat. Ad. 4. Opfølgning på formandsmødet Godt tilrettelagt formandsmøde. Et møde med indhold og debat. Meget positive tilkendegivelser fra formændene især grundet den store information om mulighederne og tiltagene i DFIF. AU var tilfredse med responsen på Jørgen Pilegaards gode indlæg. Ad. 5. Nye tiltag i AU? AU debatterede forskellige oplæg vedr. ændringer i AU`s virke. Årsagen er den, at hvis AU skal iværksætte nye tiltag må der samtidig fjernes arbejdsopgaver fra udvalget. Et af områderne kunne være Virksomheds-Trim, som foreslås lagt ud til foreningerne til videre arbejde, således at V.-T. drift og samarbejdet med Odense Universitet nedlægges. AU må erkende at udvalget ikke magter at løfte opgaven tilfredsstillende med de nuværende ressourcer. Sagen tages op til drøftelse på det kommende konsulentmøde samt efterfølgende AU-møde til konklusion. Ad. 6 Ansøgninger Holstebro Firmaidræt: HFI-arrangement - Store Torv: Bevilget kr. 10.000,- under forudsætning af at der tilføres flere penge til Regelbestemte tilskud til AU`s budget Ad. 7. AU-kalender Det blev bestemt, at AU/ledsagerweekend d. 25.-26. august bliver i Skagen. Marianne Rasmussen har ansvaret for booking, program m.v. Ulla Staal og Birte Westing kan ikke deltage. Ad. 8. AU-info Intet under dette punkt. Ad. 9. Eventuelt Intet under dette punkt. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Referent Jan Knudsen