Referat af møde i aktivitetsudvalget den 9. april 1999 Tid og sted: Den 9. april 1999 på Hotel Australia i Vejle. Udvalget beklager den meget sene udsendelse, der skyldes stort Arbejdspres. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Ulla Holm og Jan Knudsen. Dagsorden: Vi fortsatte fra dagsordenens pkt. 6 fra AU - mødet d. 26.-27. marts i Laven. 6. Vi cykler til arbejde 7. Virksomheds-Trim 8. Familieidræt 9. Vinterferie i Norge 10. Mødestruktur AU 11. Orientering fra tilforordnede 12. AU-kalender 13. AU-info 14. Åbent for tilføjelser 6. Vi cykler til arbejde Der blev redegjort skriftligt for konklusionerne. (Bo) 7. Virksomheds-Trim. Status gennemgået. 8. Familieidræt. Vi forventer at tilbyde/afholde ét Familieidrætskursus ultimo 1999 9. Vinterferie i Norge. Vi tilbyder 2 uger i Åmli - i begge er der indlagt 3 dage på alpinski i Gautafall. 10. Mødestruktur i AU. Aftale mødedatoer på næste AU-møde (18. - 19. Juni). Der skal være 8 årlige møder + ledsagerweekend. Evt. kan vi sløjfe decembermødet) 11. Orientering fra tilforordnede. Intet. 12. AU-kalender. Sammenholdt med pkt. 10. 13. AU-info. Indhold kunne være: * Vi cykler til arbejde * Vi cykler for fred * Kampanetræf * Seniorsportskonference * Panterdag * Familieidrætskurser * Nye senioridrætsprojekter * Video + bog * Foreningspakke - senioridræt Ad. 14. Åbent for tilføjelser. Jan orienterede om udbyttet af det afholdte seminar vedrørende den kommende senioridrætsuddannelse. Jørgen Pilegaard, Formand for Aktivitetsudvalget Referent: Jan Knudsen Opdateret den 9. juni 1999