Referat af AU-møde den 8 oktober 1999 Tid og sted: Den 8.10.1999 på Hotel Silkeborgsøerne, Laven. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Holm, Ivan Bjærge, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Dagsorden: Godkendelse af referat nr. 6.99 Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Beretning til repræsentantskabsmødet Vi cykler til arbejde Status vedr. Virksomheds-Trim Panterdag Skitur for seniorer Friluftsvideo Arbejdsbeskrivelser AU/Vision 2003 Ansøgninger AU-kalender/planlægning af AU-møder for foråret AU-info Åbent for tilføjelser Ad. 1. Godkendelse af referat 6.99 Referatet blev godkendt. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Bo Isaksen: * Orienterede kort om vinterferien i Norge. * Kort status af LøbeTouren, som i år har flere løbeture end sidste år. * Orienterede om løbekampagnetræffet i Nyborg d. 30.10.99. Ulla Holm: Har travlt med arbejdet i STØFI. Ivan Bjærge: * Er indkaldt til møde i Idéudvalget i Idrætsmærket. * Har været på besøg hos LøbeTouren i København. Jan Knudsen: * DFIF-visionsværksted planlægges til sidste weekend i maj. Omhandlende forbundets fremtidige værdigrundlag mv. * DFIF-festival gruppe. Arbejder med oplæg vedr. festival år 2002. * Skal til FMI-konference d. 24.- 25.- 26. november. * Plakater vedr. Senioridræt og Panterdag er færdige til salg. * Startet Senioridræt i Holstebro med 55 deltagere. * Alle videoer omkring Ud af røret samt bøger er solgt. Marianne Rasmussen: * Har været til Panterdag i Aalborg. * Indkaldt til møde d. 6. november med formændene fra Nordjyllands Amtskreds. Jørgen Pilegaard. Tak for gaven fra forbundet til min 50-års fødselsdag. Regnskabsoversigt: Intet under dette punkt. Ad. 3 Beretning til repræsentantskabsmødet Udvalgets beretning gennemgået. Ad. 4. Vi cykler til arbejde AU finder at kampagnen Vi cykler til arbejde (VCTA) er en meget godt ide, som vi skal fortsætte med. AU opstiller forskellige modeller: Model 1: VCTA fortsætter som nu, blot strammes kommissoriet op, så DFIF og Dansk Cyklistforbund bliver ligeværdige parter. Model 2: DFIF opretter et ”Cykelsekretariat”, som udelukkende beskæftiger sig med cykling, hvor DFIF står alene bag kampagnen som tilbydes i maj måned. I august tilbydes et ”Vi cykler til skole”. Under model 2 skal der ansættes folk som udelukkende beskæftiger sig med cykling. Det er vigtigt at DFIF udarbejder et idekatalog til vores foreninger, over hvordan den lokale forening kan inddrages i kampagnen til fordel for alle parter. Ad. 5. Status vedr. Virksomheds-Trim Regnskabet blev gennemgået. Driften har et overskud på 11.200 kr. WHO-konferencen er udsat til senere. Medlemstallet er p.t. 48 virksomheder med 51.000 ansatte og deraf 10.583 motionsaktive. Ad. 6. Panterdag * Panterdag i Svendborg med 85 deltagere. Et godt arrangement, som var planlagt i mindste detalje. * Panterdag i Aalborg i regnvejr med knap 100 deltagere. * På repræsentantskabsmødet i Middelfart vil foreningerne få udleveret et panterdagskoncept, hvorefter de første 4 foreninger kan byde ind på aktiviteten. Ad. 7. Skitur for seniorer Eller Panterski. En selvfinansierende aktivitet, hvor forskellige vinteraktiviteter afprøves overfor seniorer. Ad. 8. Friluftsvideo Rettet henvendelse til DAI + FMI vedr. et fællesprojekt omkring produktion af en friluftsvideo baseret på de 4 årstider. Oplægget går på at hver af de 3 organisationer erlægger 33.000 kr. incl. noget arbejdskraft. Videoen skal markedsføre senioridræt og herunder specielt friluftsliv. Samtidig skal videoen underbygge DFIF’s kursusmateriale omkring senioridræt. Ad. 9. Arbejdsbeskrivelser AU/Vision 2003 Punktet udsættes. Bo og Jan laver oplæg til 30.10.99. Ad. 10. Ansøgninger Vordingborg: Ansøgning om tilskud til eksperimenterende radioamatører. Ansøgningen er afslået med den begrundelse, at der ikke er forbundet en egentlig aktivitet med radioamatører. København: Idræt om Dagen. Bevilget kr. 10.750,- Ad. 11. AU-kalender/planlægning af møder for foråret Visionsweekend: 14., 15. og 16. januar 2000 AU-møde: 11. - 12. februar AU-møde: 3. - 4. marts AU-møde/Styrelsen: 31. marts – 1. april AU-møde: 5. - 6. maj AU-møde: 16. juni TdP-træf: 17. juni VCTA-kampagner: 21. aug. – 10. sept. Ad. 12. AU-info AU-info er netop udsendt. Ad. 13. Åbent for tilføjelser Intet under dette punkt. Jørgen Pilegaard Referent Formand for Aktivitetsudvalget Bo Isaksen Dansk Firmaidrætsforbund • Storebæltsvej 11 • 5800 Nyborg Telefon 65 31 65 60 • Fax 65 30 14 26 • E-mail dfif@dfif.dk