Referat af AU-møde Den 10. september 1999 Tid og sted: Den 10. september 1999 på Hostrups Hotel, Tønder. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Holm, Ivan Bjærge, Bo Isaksen, Jan Knudsen og Birte Westing. Dagsorden: Godkendelse af referat nr. 5.99 Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Budget 2000 Ansøgninger Kort status vedr.: A: Vi cykler til arbejde B: Virksomheds-Trim C: Kampagner D: Seniorsportskonference E: Panterdag F: Videooplæg senioridræt AU-kalender/ planlægning af AU-møder for foråret AU-info Åbent for tilføjelser Ad. 1. Godkendelse af referat 5.99 Referatet blev godkendt. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Ulla Holm: * Havde en artikel med om 10 års jubilæet i Motion og Samvær i ROFI. * Der har været megen omtale af Vi cykler til arbejde i Radio Syd + Midt + Vestjylland. Bo har været med i en direkte radioudsendelse. Marianne Rasmussen: * Har været med på Senioridrætskonferencen i Vejle. Det var virkeligt godt. Det var nogle gode dage og der var mulighed for at prøve mange nye ting af. Næsten alle deltagerne havde projekter eller skulle hjem og starte projekter og alle havde fået en masse med hjem. Især det omkring naturaktiviteter var nyt og givtigt for mange. Jan Knudsen: * Det handler om Panterdag for tiden. Aalborg og Svendborg afholder Panterdag d. 25. september. * Derudover skal der ryddes op og evalueres efter Senioridrætskonferencen. * Skal besøge Sæby omkring deres Senioridræt. Bo Isaksen: * Der har været masser omkring Vi cykler til arbejde. Nu er vi fysisk over første hurdle, men der kommer mere omkring diplomudsendelse. Der skal evalueres i forhold til deltagerne, hvorfor de var med – p.gr. af motion eller lignende? - og internt. * Virksomheds-Trim har ligget lidt i bero på grund af Vi cykler til arbejde. * Har lavet oplæg på Senioridrætskonferencen om "Fra Virksomheds-Trim til Senioridræt". I den forbindelse talte han med mange af deltagerne. De var ovenud tilfredse, både med de fysiske rammer og indholdet. * Har været i Grindsted til deres afslutning på Tour de Pedal. Ivan Bjærge: * Har lavet et indlæg om Idrætsmærket til Firmaidræt. * Var med til møde om Idrætsfestival. Styrelsen har besluttet at afholde festival i 2002. Louise Jakobsen fra IU er tovholder. Jan Knudsen og Bo Isaksen kan inddrages i styregruppen alt efter opgaverne. Jørgen Pilegaard. * Har været til Senioridrætskonferencen i Vejle. * Har været til møde om DFIF Festival på Forbundskontoret. Birte Westing: * Efter sommerferien har det næsten udelukkende stået i "Vi cykler til arbejde"s tegn. Regnskabsoversigt: Jan Knudsen afleverede ny helt opdateret regnskabsoversigt. * På de regelbestemte tilskud er der 80.000,- tilbage til resten af året. * Konto 8510: Finn Berggren har ikke fået udbetalinger endnu. *Der er luft til indkøb/renovering af rekvisitter til udlån. (I den forbindelse vil udvalget opfordre lånerne af vores rekvisitter til at overholde de aftaler der ligger omkring lånet, og hvis rekvisitterne beskadiges kan der blive tale om erstatning). * Konto 8600: Jan Knudsen varsler en udgift på ca. 15.000,- til at få lavet en video fra Senioridrætskonferencen. Det besluttes at beløbet tages fra PR-kontoen. Ad. 3 Budget 2000 Styrelsen har sendt besked om at der skal spares kr. 338.000,- i forhold til AU’s ønsker. Udkast til budgetbesparelserne blev gennemgået. Ad. 4. Ansøgninger Vestfyns Firmaidræt: Aktivitetspark Brunebjerg. Ansøgningen hører ikke ind under AU’s område men henvises til behandling under Bygge- og Anlægsfonden. Ad. 5. Kort status vedr: A: Vi cykler til arbejde Der har været 54.000 deltagere på ca. 6.000 hold. Knap halvdelen har tilmeldt sig over internettet. Økonomisk ser det ud til at give et fornuftigt overskud til kampagnen. For foreningerne er der mulighed for at se hvilke kommuner/virksomheder der har deltaget under www.vicykler.dk. Materialer vedr. foreningen med tilbud og lign. kan sendes til kontaktpersonerne for de deltagende hold. Der bliver ikke mulighed for at få labels fra centralt hold. B: Virksomheds-Trim Har ligget i dvale. Der er kommet en del henvendelser fra "Vi cykler til arbejde"-magasinet. C: Kampagner: Resultatet i LøbeTouren ser ud til at blive lidt lavere end sidste år. Ivan Bjærge vil prøve at besøge et løb i København. Han kontakter Gunnar Lohse. Jan Knudsen tager til Danmark-Stafetten i Grindsted for at løbe med. D: Seniorsportskonference: Økonomisk ser det ud til at løbe rundt. Budgettet holder. Der har været mange positive tilkendegivelser. Samarbejdet med Carsten Hansen fra FMI har fungeret fint. Der skal evalueres 17.9. Regnskabet forventes færdigt ultimo september. E: Panterdag: 25.9.- afholder Svendborg og Aalborg Panterdag. Marianne Rasmussen tager til Aalborg. Jan Knudsen tager til Svendborg. F: Videooplæg senioridræt: Jan Knudsen udleverede et oplæg som læses til næste møde. G: ( Ekstra punkt). Skitur til Hovden for seniorer. Jan Knudsen udleverede oplæg fra Tonny Hoberg, som læses til næste møde. Ad. 6. AU-kalender/planlægning af møder for foråret Kalenderen blev gennemgået. AU’s møde med Styrelsen og visionsweekenden blev fastlagt. Resterende møder placeres på næste møde. Ad. 7. AU-info Punkter fra tidligere er stadig gældende. Ad. 8. Åbent for tilføjelser Intet under dette punkt. Jørgen Pilegaard, Formand for Aktivitetsudvalget Birte Westing, Referent Dansk Firmaidrætsforbund • Storebæltsvej 11 • 5800 Nyborg Telefon 65 31 65 60 • Fax 65 30 14 26 • E-mail dfif@dfif.dk