Aktivitetsudvalget Tid og sted D. 16.6. – 17.6.2000 på Hotel Skanderborghus. Deltagere Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Ivan Bjærge, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Bo deltog kun under pkt. 1-3 og 6. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 05.00 2. Prioritering af arbejdsopgaver i AU Opfølgning af møde AU/Styrelsen Opfølgning af møde mellem Svend Møller, Jørgen Pilegaard og Bo Isaksen 3. Tour de Pedal-træf 4. Ansøgninger 5. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 6. Budget 2001 7. Opfølgning af mødet med Markedsføringsgruppen 8. AU-kalender 9. AU-info 10. Eventuelt Ad. 1. Godkendelse af referat 05.00 Referatet godkendes. Holstebro har fået bevilget deres ansøgning på kr. 10.000,- efter Styrelsens accept af at kontoen ”de regelbestemte tilskud” overskrides med tilsvarende beløb. Ad. 2. Prioritering af arbejdsopgaver i AU Friluftsliv skal være et satsningsområde for AU fremover. AU mener DFIF fortsat skal være med omkring Vi cykler til arbejde. Om kampagnedatoerne skal flyttes blev drøftet intenst. AU vil gerne høre kampagnelederne fra Tour de Pedal om de er interesseret i at få VCTA lagt som forløber til Tour de Pedal. Styrelsen og AU er enige om at Virksomheds-Trim fortsat skal være en aktivitet i DFIF. Svend Møller, Jørgen Pilegaard, Bo Isaksen og Finn Berggren skal udarbejde en stillingsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og finansieringsmodel til et udgiftsneutralt område for DFIF. Ad. 3. Tour de Pedal-træf Dagsorden for det efterfølgende Tour de Pedal-træf blev gennemgået. Ad. 4. Ansøgninger Hjerteforeningen, København: Kr. 4.000,- opstarttilskud til Gang/gåture. Roskilde Amtskreds: Kr. 10.000,- Idépuljen til Leg med Firmaidrætten. Landskredsen: kr. 6.000,- til aktivitet i forb. med landskredsstævner. Ansøgning fra Frederikshavn ang. flygtninge videregives til IU. Varde, afslag på ansøgning om Cykelmotion. Ad. 5. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Ivan Bjærge: * Har været til Tour de Pedal i Tønder - hyggeligt. De har haft stor fremgang. * Har været til Danmark-Stafetten i Ry. De havde færre skolehold end tidligere. * Har været til Danmark-Stafetten i København. Godt arrangement. * deltager senere i LøbeTouren i Vordingborg. * Deltog i visionsweekenden i Kolding. *Skal til årsmøde i Idrætsmærket d. 20.6. God debat i vente. Marianne Rasmussen: * Har deltaget i videooptagelser til friluftsvideoen. * Arbejder med ansøgninger til friluftspilotprojekt i Sæby. Ulla Staal: Har arrangeret Panterdag. Der var lav deltagelse. Prøver igen til efteråret. Jan Knudsen: * Seniorsommerhøjskole i Aalborg aflyst p.gr.af for få tilmeldinger. * Mountainbikefolder udarbejdes i efteråret. Jørgen Pilegaard: * Var til visionsweekend – godt værksted. * Har afviklet Tour de Pedal i Slagelse. * Forbereder Vi cykler til arbejde i Slagelse. Bo Isaksen: Bo’s månedsrapport blev gennemgået. Regnskabsoversigt Der er 145.000,- til rest til året i de relevante blokke til aktiviteter og ansøgninger. Bevillinger bliver p. gr. af ovenstående beskåret kraftigt i forhold til de ansøgte beløb. Vi kan ikke opfylde ønskerne maksimalt. Fra følgende konti reserveres disse beløb til Regnbueansøgninger: Konto 8610 kr. 12.000,- Konto 8600 kr. 10.000,- Konto 8540 kr. 25.000,- Konto 8530 kr. 14.500,- Ad. 6 Budget 2001 Der er udfærdiget budgetforslag 2001. Ad. 7. Opfølgning på mødet med Markedsføringsgruppen Godt informativt møde, hvor begge fik indsigt i hinandens arbejdsområder og prioriteringer. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Ad. 8 AU-kalender AU mødet d. 22.-23. september flyttet til d. 15.-16. september grundet møde med Styrelsen. Ad. 9. AU-info Intet. Punktet slettes fremover. Ad. 10. Åbent for tilføjelser Intet. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Referenter Jan Knudsen, pkt. 4-5 og 7-10 Bo Isaksen, pkt. 1-3 og 6