Aktivitetsudvalget Tid og sted: 25.8.2000 i Skagen Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ivan Bjærge, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 06.00 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Ansøgninger 4. Århus Firmaidræt - Floorball 5. Senioridræt 6. Friluftsliv 7. Budgetbesparelser 8. Visionsweekend 9. V.-T. spørgeskema 10. Vi cykler til arbejde 11. Næste møde d. 15.-16. sept. Med Styrelsen 12. AU-kalender 13. Eventuelt Ad. 1. Godkendelse af referat 06.00 Referat godkendt. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Ivan Bjærge: Har været til TdP-afslutning i Grindsted, som altid hyggeligt og spændende - en god måde at holde afslutning/fest på. Marianne Rasmussen: * Arbejdet med friluftsansøgning. Fået positivt svar fra kommunen, som vil hjælpe med arbejdskraft til at opføre diverse aktivitetssteder. I skrivende stund er der kommet kr. 70.000,-. til projektet. * Været med til optagelserne af videoen vedr. friluftsport. Jan Knudsen: Jan’s månedsrapport blev gennemgået. Jørgen Pilegaard: * Har deltaget i TDP-afslutning i Grindsted (Sammen med Ivan). * Har været i Roskilde –Kom og Leg- et godt og vel tilrettelagt arrangement. Forberedelser til VCTA i samarbejde med Slagelse Kommune. Bo Isaksen: * Skal have nedsat en løbegruppe til at kikke på Danmark-Stafetten og en cykelgruppe til at kikke på store cykeldag. Dette koordineres med Ivan. * Mange rekvisitforsendelser i denne tid – stor aktivitet i foreninger og V.-T. medlemskredsen. Regnskabsoversigt Gennemgået. Ad. 3. Ansøgninger * FFK: Idræt om dagen, FFK: Senioridræt, FFK: Kildeløbet og FFK: Til Læsø. Alle fire ansøgninger blev afvist med begrundelserne at AU har ydet tilskud til Idræt om dagen projektet og Senioridrætten gennem flere år og at de derfor må klare sig selv. Kildeløbet er en gammel aktivitet, der har eksisteret gennem 28 år og som derfor bør være kommet over startvanskelighederne. Tur til Læsø er afholdt og samtidig giver Regnbuen ikke tilskud til fortæring og lign. * Hirtshals får bevilget 10.000 kr. til Senioridræt. Beløbet konteres på 8540. * Aktiv Fritid Glejbjerg ydes tilskud på 2.500 kr. til annoncering, leje af faciliteter samt rekvisitleje. Konteres på 8540. Ad. 4. Århus Firmaidræt - Floorball Henvendelse fra Århus Firmaidræt – Floorball. AU betaler for trykning af plakater til ophængning i busserne i Århus. Beløb 2.200 kr. Beløbet konteres på 8600. Ad. 5. Senioridræt Jan uddelte skema over videoproduktion samt artikel fra Herning Folkeblad omkring videooptagelserne. Optagelserne er ved at være afsluttede. Videoen udkommer til formandsmødet i november. Startkoncept, panterkoncept, foldere, plakater mv. omkring Senioridræt skal lægges ud på nettet. Hillerød og Korsør på banen med senioridræt. Panterdag fire steder d.30.sept. (Frederikshavn, Skanderborg, Svendborg og Ålborg) Markedsføringsmateriale på engelsk til EFCS konference i Berlin omkring Senioridræt. Oversættelsesarbejdet foretages af Carsten Hansen mod betaling. Ad. 6 Friluftsliv Projektbeskrivelse omdelt omkring børn og unge i Sæby. Efterfølgende har kommunen ydet tilskud til projektet. Ad. 7. Budgetbesparelser AU er blevet pålagt at spare 125.000 kr. Besparelserne vil blive konfirmeret efter AU’s møde med Styrelsen d.16.sept. Ad. 8 Visionsweekend Den forslåede dato 1.2-13.-14. januar 2001 er OK fra Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge og Marianne Rasmussen. Ad. 9. V.-T. spørgeskema Finn Berggren og Bo har arbejdet på en interviewundersøgelse af udvalgte folk i DFIF vedr. motion på arbejdspladsen. Hele oplægget skal fremlægges på AU’s møde med Styrelsen d. 16.sept. Ad. 10. Vi cykler til arbejde Der er pt. 82.000 tilmeldte i Vi cykler til arbejde, altså ca. 27.000 flere end sidste år. En bekræftelse på at det er en god aktivitet. DFIF står for forsendelsen af materialerne vedr. kampagnen. Vi har haft lidt ekstern hjælp til pakkeriet, men har ellers klaret opgaven ved at flytte arbejdskraft rundt i huset. Det har givet et meget stort ekstra arbejdspres på udvalgte personer, hvorfor der fra AU’s side skal lyde en stor tak for hjælpen til disse personer. De mange tilmeldte har betydet at kampagnemagasinet er i restordre, men de resterende 28.000 magasiner vil blive eftersendt i løbet af uge 37. Ad. 11. Næste møde d. 15.-26. sept. med Styrelsen Næste møde er d 15.sept på Hotel Nyborg Strand. Dagen efter er der møde med Styrelsen, hvor også Finn Berggren deltager. Ad. 12. AU-kalender Kalenderen blev gennemgået Ad. 13. Åbent for tilføjelser Ingen tilføjelser. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Referenter MarianneRasmussen og Bo Isaksen