Aktivitetsudvalget Referat tlf.-møde mandag d.11.dec. 2000. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Ulla Staal, Jan Knudsen og Bo Isaksen. Dagsorden: 1. Store cykeldag 2001 2. Visionsweekend i januar. 3. Opfølgning på regnskab 4. Ansøgninger Regnbuen. Ad.1. Bo orienterede om tlf. mødet mellem Julius Ravn, Ivan Bjærge og Bo omkring indhold af en ”Store cykeldag” i 2001. Gruppen har foreslået en cykeldag, hvor alle Tour de Pedal deltagerne fra hele Danmark kan komme og deltage. Arrangementet skulle indeholde forskellige cykeltilbud samt tilbud om løbehjul, rulleskøjter, mountainbikes m.fl. Tur/retur transporten skulle klares af DSB til en fordelagtig pris. Stedet skal være placeret i et af de store Tour de Pedal områder, måske med afsæt i Legoland eller Varde Sommerland. Hele oplægget skal sendes ud til høring blandt kontaktpersonerne i Tour de Pedal. Ad.2. AU’s visionsweekend bliver afholdt i Nyborg d.12-14.januar med møde på forbundskontoret og overnatning på Hotel Nyborg Strand. Bo og Jan laver oplæg til mødet om lørdagen med bla. Regnbue ansøgningsskemaer, informationsmaterialer, hjemmesider, Store cykeldag, Projekt Fyn, Grå guld Ålborg mm. Ad.3. Regnskabet blev gennemgået og AU besluttede at indkøbe en ny hoppeborg til erstatning af den gamle, der efterhånden er nedslidt. Bo undersøger markedet i England og USA. Ad.4 Opstartsansøgning på Tour de Pedal 2001 blev henlagt til næste års regnskab. Referent Bo Isaksen