Kære alle Under oprydning/gennemgang af referater opdagede vi at referat nr. 7 manglede i oversigten. Da vi var usikre på at referatet havde været udsendt, blev det udsendt for at være på den sikre side. Det har afstedkommet en del forvirring hos nogle af modtagerne. Dette beklager vi meget og vi vil bestræbe os meget på at det ikke gentager sig. Mange hilsner AU og Postmester