Møde i Aktivitetsudvalget

Tid og sted:
12.1.2001 i Nyborg

Deltagere:
Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Ivan Bjærge, Bo Isaksen, Jan Knudsen og Birte Westing.
Lene Johansen, Skive, deltog som gæst.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat 10.00 og ref. 11.00 fra tlf. møde.
2. Meddelelser, herunder afsluttende regnskabsoversigt 2000 for AU og V.-T.
3. Ansøgninger
4. Store Cykeldag
5. Forslag fra markedsføringsgruppen ang. bådregatta
6. Festival 2002 Kolding. Status
7. AU-kalender
8. Åbent for tilføjelser

Jørgen Pilegaard indledte med at ønske alle et Godt Nytår og derefter bød han velkommen til Lene Johansen fra Skive, der var inviteret med for at sondere, om der er interesse for et evt. senere valg til AU.

Ad. 1. Godkendelse af referat 10.00
ad. Pkt. 2: Vi Cykler Til Arbejde giver et overskud på kr. 500.000,-. I kampagnen beholdes
kr. 300.000,- og der går kr. 100.000,- til DFIF og Dansk Cyklistforbund hver. Alle omkostninger i kampagnen er dækket + kr. 48.000,- i lønkompensation for det personale på forbundskontoret, der har arbejdet med VCTA.
Styrelsen beslutter hvor pengene skal gå ind.
AU's forslag er at de lægges hos AU øremærket udvikling.

Referat 11.00 fra tlf. møde
Godkendt.

Ad. Pkt. 9: Ansøgninger.
Det er OK at Amager kører LøbeTouren. København er kontaktet og de mener ikke de generer hinanden.


Ad. 2. Meddelelse, herunder afsluttende regnskabsoversigt 2000 for AU og V.-T.

Birte Westing:
Henviste til udsendte liste over tilmeldte til kampagnerne i år.
Danmark-Stafetten. Nu er der kun 7 byer tilmeldt. Enighed om at spørgsmålet om Danmark-Stafetten tages op senere.
Ivan: Tror måske, at byernes ambitionsniveau er for højt. Nogle af de byer, der har meldt fra har haft et fornuftigt løb.
Bo: Ingen tvivl om at Danmark-Stafetten har en fremtid, men man skal måske se på den som firmarelateret i stedet for foreningsrelateret.
Ulla: Problemet er generelt. Foreningerne ved ikke hvordan de skal få fat i deltagere fra virksomhederne.
Bo: På formandsmødet blev det foreslået at Finn Berggren skulle undersøge hvad det er, den enkelte virksomhed ønsker fra foreningen. Finn har fremsendt forslag til Styrelsen.
Ivan har planer om at forsøge at arbejde med at få noget i gang i Hobro.

Marianne Rasmussen:
* Det står i stampe med Friluftsliv i Sæby. IPIP er ikke for frivillige ledere at søge.
* Er startet godt op med aktiviteterne i Sæby i det nye år.

Jan Knudsen:
Har været meget lidt udadvendt i den seneste tid på grund af sin akillessene. Har arbejdet med web-site - senioridrætstur til Norge med videooptagelser - dansk/engelsk brochure om Senioridræt og friluftsliv - til Seniorpolitisk konference/-messe i Aalborg laver vi senioraktiviteter på en aktivitetsstand og viser aktiviteter ude og inde.

Ivan Bjærge:
Skal til ideudvalgsmøde i Idrætsmærket d. 31.1.01. Forhåbentlig også med revision.

Jørgen Pilegaard:
Har været til møde med Peder Bisgaard og Bo Isaksen om Projekt Fyn.

Bo Isaksen:
* Der er købt nye rekvisitter ind, bl.a. en ny hoppeborg - et spøgelsesslot.
* Der er problemer med flyrejse til Riga. Det er svært at få så mange pladser, som vi skal bruge, men vi arbejder videre med det.
* Har haft møde med Torben Laursen og Jan Grumstrup ang. festival 2002. Har været i Kolding og besigtige lokaliteterne. Det er et godt sted og de kan løfte opgaven. Det er så op til os at lægge noget i det. Vi har lagt hånd på alle aktivitetssteder v. Kolding Stadion. Det er på plads.
På mødet med Jan og Torben givet udtryk for at AU har check på vores del af festivalen.
* Har fået brev fra sundhedsminister Arne Rolighed med svar på det høringssvar, som Bo har sendt ind. Tidl. sundhedsminister Sonja Mikkelsen lavede et forslag om et nationalt råd for folkesundhed, men hun fik det ikke igennem. På et møde i København blev der efterlyst gode ideer til et folkesundhedsråd, hvor Bo havde peget på, at DFIF skulle have en plads.
Arne Rolighed vil tage forslaget om en plads til DFIF med i det videre arbejde med et råd til fremme af sundhed - kost og motion.

Regnskabsoversigt
* Udvalget har igen ramt budgettet med et lille overskud.
* Regelbestemte tilskud i minus - lever fuldt op til intentionerne.
* VCTA: Realiseret 0 kr. i den største kampagne nogensinde og den kampagne med størst omtale og flest deltagere.
Der er købt en ny hoppeborg - 4 kajakker - 3 bocciaspande og indendørs kroket indenfor regnskabet 2000. Rekvisitterne er til udlån til foreningerne.

Virksomheds-Trim:
Drift. Udviser et lille overskud på kr. 11.000,-.
Har ca. 60 medlemsvirksomheder og knap 12.000 aktivitetsmedlemmer.

Ad. 3. Ansøgninger
Vestfyn. Life-Styling:
Ansøgningen returneres, da AU mangler oplysning om indtægter, udgifter til fysioterapeut, lønning af diætist m.m.
Bo Kontakter Axel Reinholt.

Nakskov Firma & Familiesport:
Tour de Pedal: Bevilget kr. 4.000,- i Opstarttilskud.

Hjerteforeningens Motionsklub, Region København:
Tour de Pedal: Bevilget Opstarttilskud kr. 4.000,-
Power Walk: Afslag, under henvisning til at AU tidligere har bevilget Opstarttilskud til lignende aktivitet.

Hirtshals Familie- og Firmaidræt,
Klatrerum. Bevilget kr. 10.000,- i Familieidrætstilskud.

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund:
Beachaerobic: Afslag, da det er aerobic, bare flyttet udendørs.
Krolf: Bevilget Opstarttilskud kr. 4.000,-
Aslanga Power Yoga.: Der mangler en beskrivelse af ansøgningen. At det skal være et alternativ til Keep Fit - hvad betyder det? Vi mangler en beskrivelse af, hvad Aslanga Power Yoga er.
I forbindelse med denne ansøgning udspandt sig igen en diskussion om, hvor svært det er at skelne mellem de mange forskellige aktiviteter, hvor der ofte kun er en lille nuance til forskel. Det kan være svært at afgøre om det ansøgte egentlig hører under en aktivitet på indberetningsskemaet eller det er en helt ny aktivitet.

Vi havde modtaget 2 rapporter fra bevilgede tilskud.
Fra Landskredsen modtaget en rapport vedr. pauseoptimering. Flot rapport. Rart at få så god en rapport -også på et lille beløb.

Ad. 4. Store Cykeldag
Ang. 2001 havde Ivan Bjærge, Julius Ravn og Bo Isaksen holdt telefonmøde for at komme med ideer til afvikling af dagen. De var blevet enige om at sende et spørgeskema ud, så man kunne få en pejling på dato, hvor i landet og hvilke tilbud. Der er afleveret 7 besvarelser, hvilket er alt for lidt at bygge noget på, så der er enighed i udvalget om, at vi ikke gør noget i år. Vi arbejder videre med forslag, som kan præsenteres på kampagnetræffet d. 9. juni.

Ad. 5. Forslag fra markedsføringsgruppen ang. bådregatta
Vi vil gerne i dialog med markedsføringsgruppen om det oplæg, der er kommet ang. landskampagne 2001. Vi afventer en officiel henvendelse.

Ad. 6 Festival 2002 Kolding. Status
Jan Knudsen, Bo Isaksen og Anette Hvidtfeldt har været i Kolding. På Stadion kunne laves aktiviteter, som alle kan deltage i. Cykelløb og løb i byen. Evt. mountain bike v. Hylkedal. Evt. By-mountain bike.
Friluftsliv som selvstændig aktivitet droppet. Om lørdagen kunne man lave et adventureløb udenfor byen, dette med tilmelding og i øvrigt hele dagen med friluftsaktiviteter.
Konference på Koldinghus. Bo's forslag er, at det kan være om sundhed på arbejdspladsen. Gerne sammen med ministerier, der står for sundhedsprogrammet.

Jan Knudsen: Hvad med økonomi? Skal AU putte penge i festivalen eller er der et budget? Budget fra forbundet efterlyses. AU laver et budget på hvad vores aktiviteter vil koste i forbindelse med festivalen.

Ad. 7. AU-kalender
Gennemgået.

Ad. 8 Åbent for tilføjelser
Hans Thomsen vil gerne invitere én fra AU til Københavns Amtskreds til seminar d. 2.2.01 for at fortælle om vores tilbud.
Jan Knudsen og Jørgen Pilegaard deltager.

Jan Knudsen uddelte indkaldelse til Panterevaluering.Jørgen Pilegaard                                                                               Referent
Formand for Aktivitetsudvalget                                                           Birte Westing