Tid og sted:   20.4.2001 i Odense

Deltagere:     Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal,
                      Bo Isaksen, Jan Knudsen og Lene Johansen.

Dagsorden:

        1. Opfølgning på referat 02.01
        2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt
        3. Ansøgninger
        4. Friluftsliv
                    Sæby
                    Tåsinge Rundt
                    Instruktøruddannelse
        5. Festival 2002
        6. Projekt Motion på fynske arbejdspladser
        7. Aller Press
        8. Kampagnerne - status
                    VCTA
                    Panter
                    LøbeTouren
                    Danmark-Stafetten
                    Tour de Pedal
        9. AU-kalender
      10. Åbent for tilføjelser

Ad. 1. Opfølgning på referat 02.01
Ingen kommentarer til referatet.

Ad. 2. Meddelelser
Bo Isaksen:
* Henviser til sin månedsrapport.
* Turcyklisterne i Vejle har 25 års jubilæum.
* Spørgeskemaundersøgelsen fra Fødevaredirektoratet er blevet samlet ind og data er under udarbejdelse.
* Bo er udnævnt til medlem af Forum for motion, som er et udvalg nedsat af Sundhedsministeriet. Første møde afholdes mandag den 23. april.
* Har været i Finland til infomøde vedr. Eurovinterfestival 2002.
* Har flyttet rekvisitter fra det gamle rum til Erlings gamle rum.
Der udleveres nu fakturaer på rekvisitudlån. Beløbet bogføres direkte hos Lis.

Ulla Staal:
Har været på vinteraktivitetsbesigtigelsestur med Unitas Rejser, Silkeborg m.h.p. et fremtidigt samarbejde om senior- og/eller familieture.
Vi kan i fremtiden arbejde på ture til ungdomsskolepriser.
Stedet der blev besigtiget var Sälen i Sverige.
Ulla og Ivan havde opgaver/spørgsmål med hjemmefra fra Jan Knudsen, som alle blev undersøgt og løst til gavn for den fremtidige planlægning og afvikling.

Lene Johansen:
Har med interesse læst første udkast til aktivitetsbanken. Arbejder på at udvide repertoiret.

Ivan Bjærge:
Udvalget har fået Ivans meddelelser på mail.

Jan Knudsen:
* Henviser til sin månedsrapport.
* Udleverede indbydelse til videolanceringstur.
* Kontaktpersoner til senioridræt eller aktivitetsudvalg skal oprettes.
* SIKO projekt kan ikke støttes, da FKS-Odense ikke har behov for yderligere instruktører, men nærmere flere seniorer.

Jørgen Pilegaard:
Har desværre måttet konstatere at endnu en god og skattet medarbejder har valgt at opsige sin stilling hos DFIF. I dette tilfælde AU's sekretær Birte Westing. Birte stopper den 10. maj. Der skal arbejdes hurtigt på at skaffe sekretærhjælp med ikrafttræden den 11. maj, indtil der findes en mere permanent ordning.

Birte Westing:
Skriftlige meddelelser taget til efterretning.

Regnskabsoversigt
Taget til efterretning.

Ad. 3. Ansøgninger
Vestfyns Firmaidræt: Væg-, kasse- klippeklatring. Bevilget kr. 4.000,00 til opstart.

Ad. 4. Friluftsliv
Sæby: Har fået tilskud fra IPIP på kr. 170.000 - samlet budget pt. på kr. 344.000. Starter onsdag den 25. april.
Lene Johansen, konstitueret medlem af AU, har tilbudt sin hjælp med udarbejdelse af projektets egen website.
Lars Elvstrøm fra IPIP har før påske været på besøg. Lars Elvstrøm udarbejder en skrivelse på besøget.

Rundt om Tåsinge: Styregruppemøde onsdag den 25. april. Måske bliver eventen udsat til august/september grundet besværligheder med tilladelse til naturovernatning i maj måned.

Instruktøruddannelse : Oplægget er godkendt.

Ad. 5. Festival 2002
Oplægget er på plads. Gennemgås med Styrelsen lørdag den 21. april.

Ad. 6. Projekt Motion på fynske arbejdspladser
Fyns Amt afgør mandag den 23. april om projektet får grønt lys.

Ad. 7. Aller Press
En henvendelse fra UU vedr. aktiviteter i forbindelse med bl.a. Langelands- festival med efterfølgende hjælp til Morten Rud fra Aller Press vedr. kontakt til Svendborg Firma Sport m.fl.

Ad. 8. Kampagnerne - status
VCTA: Nyt design. Indgået sponsoraftale med Jyllands Posten som mediesponsor med et beløb på kr. 500.000,00.
Se i øvrigt hjemmeside www.vicykler.dk

Panter: Middelfart i foråret. Materialer er udarbejdet og tilsendt. T-shirts sælges til foreningerne for kr. 25,- mod at de sælger til samme pris, så der er mange T-shirts ude og markedsføre kampagnen i lokalområdet.

LøbeTouren: Alt er klar. Det kører godt.

Danmark-Stafetten: Alt er klar. Det kører godt.

Tour de Pedal: Alt er klar. Det kører godt. Præmier er udsendt. I 2001 afvikles der IKKE Store Cykeldag.

Ad. 9. AU-kalender
Intet.

Ad. 10. Åbent for tilføjelser
Intet.

Jørgen Pilegaard                                                                                         Referent
Formand for Aktivitetsudvalget                                                                 Jan Knudsen