Referat nr. 06.01

03.09.2001/

JK/KM

 

 

 

 

Aktivitetsudvalget

 

 

Tid og sted:                          Fredag den 24.-25. august 2001

 

Deltagere:                            Jørgen Pilegaard, Bo Isaksen, Lene Johansen, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Jan Knudsen

 

 

Dagsorden:

1.       Opfølgning på referat nr. 05.01

2.       Meddelelser

3.       Regnskabsoversigt, herunder budget 2002

4.       Ansøgninger

5.       Idrætsfestival

6.       Bornholm

7.       Tour de Pedal – priser på materialer, jubilæum

8.       Samarbejde udvalgene imellem

9.       Ledsagerweekend.

10.   Kalender

11.   Evt.

 

 

 

Ad 1 Opfølgning på referat nr. 05.01

Ingen kommentarer.

 

Ad 2. Meddelelser

 

Ulla:

Intet.

 

Ivan:

Deltaget i Idrætsmærkets Idéudvalgsmøde.

Idrætsmærket kunne være en del af idrætsfestivalen – eksempelvis med en stand.

Ivan er med i en arbejdsgruppe som skal lave en idébank til videreudvikling af Idrætsmærket i forbindelse med landsstævner.

 

Lene:

Har lavet aktivitetsforslag til websitelegebank.

 

Jan K:

Rundt om Tåsinge er i startblokkene.

Møde med Pæd.Sem. (Aalborg), om mulige samarbejdsrelationer inden for friluftsliv. Aalborg SeniorSport og Aalborg Firmasport kunne deltage – modydelsen fra pæd.sem. er aktivitetsdage, hvor vi stiller rekvisitter og instruktører til rådighed (betalt af pæd.sem.)

Dette affødte en diskussion om principperne for lån af vore rekvisitter. Hvem, hvor lang tid, hvor mange gange, pris mm.? AU ønsker at indskærpe over for foreningerne at rekvisitterne skal bruges til arrangementer til egen glæde og/eller hvor foreningen/DFIF er synligt tilstede. Emnet tages op på et af de kommende møder.

Hoppeborge bliver testet lørdag den 25. august. Der laves en tilsynsbog som fremover skal følge med ud til arrangementer.

Samarbejde mellem FMI, DAI, DFIF inden for friluftsliv for seniorer i fremtiden.

 

Marianne:

Starter op (igen) søndag 26. august med projekt ”Foreningsløse unge”, Sæby Familie og Firma Bowling starter op med bowling for tidligere medlemmer af Sæby Firma og Familieidræt.

 

Bo:

VCTA runder de 90.000 deltagere.

VT er på stand by.

Projekt Fyn og Trine Andersen er startet. Samarbejde med Odense kommune og Sundhedsministeriet om cykelkampagne for at gøre Fyn til Danmarks Cykel-ø.

Bo’s mobiltelefon er opsagt. - Udvalget undrer sig over, at en af medarbejdernes kommunikationsmuligheder med foreninger, ansatte, udvalg m.m. er frataget. Især set i lyset af store økonomiske investeringer på eksempelvis IT-området, hvilket ikke giver den samme direkte kommunikation med vores kernekunder, nemlig foreningerne/lederne.

 

Kirsten:

Meddelelserne gennemgået og taget til efterretning.

 

Jørgen:

Panterdag – varmt anbefale afvikling på hverdag.

Var med Ivan og Bo i Grindsted til afslutning på Tour de Pedal.

Ulla  deltager i DFIF’s tilskudsseminar.

Ulla forsøger at deltage i pressemødet vedr. idrætsfestivalen.

Flot med 91.000 deltagere pt. i VCTA. Der er desværre kun 12 DFIF-foreninger registreret som samarbejdspartnere.

 

Ad. 3 Regnskabsoversigt, herunder budget 2002

Regnskab gennemgået.

Budget gennemgået af udvalget og de pålagte besparelser fremsendes til RU.

Vi ønsker at spare kr. 5.000,00 på konto 8540 (Nordisk ERFA-møde), kr. 25.000,00 på konto 8500 (senioridræt), kr. 25.000,00 på konto 8400 (Panterdag) samt kr. 70.000,00 på regelbestemte tilskud.

 

 

 

Ad. 4. Ansøgninger

Frederikshavn og LTFU har begge fået opstartstilskud til VCTA.

Vestfyns Firmaidræt har fået opstartstilskud til linedans.

Afslag til Vamdrup grundet manglende opfyldelse af Idépuljens idegrundlag. Ikke nye idrætter.

 

Ad. 5. Idrætsfestival

Vi gennemgik status på AU´s aktiviteter. Afventer konsulentmøde d. 12. september.

 

Ad. 6. Bornholm

Jørgen Rasmussen, Bo Isaksen og Jan Knudsen lavede oplæg til fælleskonsulentmøde vedr. opstart af firmaidræt på Bornholm. AU blev orienteret om oplæggets indhold.

 

Ad. 7. Tour de Pedal – priser på materialer, jubilæum.

Priserne på næste års materiale er prisreguleret.

 

Ad. 8. Samarbejde udvalgene imellem.

Kurserne vedr. pusterum(-saktiviteter), seniormotion med glæde, samt leg, musik og motion (familieidræt) er ikke udbudt i samarbejde med AU. AU er endvidere først blevet bekendt med kurserne da UU´s katalog blev udsendt. Spørgsmålet er blevet debatteret grundet eksterne henvendelser vedr. indhold m.m.

 

Ad. 9. Ledsagerweekend.

Program, billetter og rejseplan gennemgået og udleveret.

 

Ad. 10. Kalender

Panterdag onsdag den 26. september.

AU-møde fredag den 16. i København kl. 18.30.

 

Ad. 11. Evt.

Nyt lay-out på hjemmesiden:

Der skal stå motion i stedet for aktiviteter.

Ikoner og alle områder på rullegardin i alfabetisk orden.

Ingen overskrifter som f.eks. kampagner.