Referat nr. 05.01

14.06.2001

BI/KM

 

 

Aktivitetsudvalget

 

 

Tid og sted:                          Lørdag den 09. juni 2001

 

Deltagere:                            Jørgen Pilegaard, Bo Isaksen, Lene Johansen, Ivan Bjærge

 

 

Dagsorden:

 

1.    Opfølgning på referat nr. 04.01

2.    Meddelelser, herunder regnskabsoversigt

3.    Ansøgninger

4.    Budget 2002

5.    Kampagnetræf TdP

6.    Ledsagertur

7.    AU-kalender

8.    Åbent for tilføjelser

 

Ad. 1. Opfølgning på referat nr. 04.01

Referat skal udsendes på papir sammen med mødeindkaldelsen.

 

Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt

Lene J.

Ingen meddelelser.

 

Ivan B.

Været til TdP i Tønder.

 

Jørgen P.

Været til styregruppemøde i Projekt Fyn.

Været til jubiifest i Slagelse.

Arbejdet med Panterdag i Slagelse.

 

Bo I.

Ligeledes styregruppemøde i Projekt Fyn. Vi har fået afslag fra Helsefonden på ansøgning om tilskud.

Været til møde i Storstrøms Amt vedr. Tarzan Cup og samtidig om noget lignende Projekt Fyn.

 

Jan K.

Vedlagt skriftlige meddelelser samt månedsrapport.

Ingen kommentarer.

 

Kirsten M.

Vedlagt skriftlige meddelelser.

Ingen kommentarer.

 

Regnskabsoversigt

Ingen kommentarer

 

Ansøgning

Friluftsarrangement i. f. m. DM i beachvolley.

Godkendt med kr. 5.000,-

 

Ad. 4 Budget 2002

Budget 2002 udarbejdet

 

Ad. 5 Kampagnetræf TdP

Lene tager referat.

 

Ad. 6. Ledsagertur

Turen går i år til Samsø.

 

Ad 7. Kalender

Ingen bemærkninger

 

Ad. 8. Åbent for tilføjelser

Intet.