Referat nr. 07.01
25.09.2001
KM

Aktivitetsudvalget

Tid og sted
Lørdag d. 21.09 2001 på Nordgården i Onsbjerg på Samsø

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 06.01
2. Meddelelser herunder regnskabsoversigt
3. Retningslinier for lån af rekvisitter
4. AU´s beretning til repræsentantskabsmødet
5. Ansøgninger
6. Idrætsfestival
7. Kalender
8. Evt.

Ad. 1 Opfølgning på referat nr. 06.01
Ingen kommentarer.

Ad. 2 Meddelelser
Marianne
Åbent hus projekt foreningsløse unge, der kom 4 unge mennesker på 3 timer.
Nedsat en arbejdsgruppe der skal kigge på hvorfor.
I Sæby er det ene hold senioridræt blevet nedlagt, fordi priserne blev sat op.

Lene
Kigger på tekst til en hjemmeside for Marianne vedr. Projekt friluftsliv i Sæby.
Sender flere spil og lege til Kirsten til at ligge på nettet.

Ivan
Har kontaktet Kurt P. vedr. muligheden for at tage Idrætsmærke til festivalen.
Told *Skat Fritid har lagt deres interne Landsstævne i Kolding i forbindelse med festivalen. Det er en hel del mennesker, og de fleste har i sinde at blive der under hele festivalen.

Ulla
Pressemøde Koldinghus
Deltaget i møde vedr. tilskudspolitik.
Indtryk af at udvalgene står lidt langt fra hinanden. Kunne godt trænge til lidt kommunikation på tværs af udvalgene. AU ønsker i den forbindelse at få en debat vedr. koordinering af fremtidige opgaver og vil tage initiativ til et seminar el. l. vedr. dette.
Landsdelnordmøde – der var et rigtig godt indlæg vedr. senioridræt.

Kirsten
VCTA: Som før et stort arbejde. Men man kan godt mærke at vi har prøvet det før. Mange arbejdsgange er gjort lettere og mere arbejdsvenlige. Vi har et rigtig godt samarbejde med Gitte Lildholt som er ansat af projektet.
LøbeTouren er ved at være slut. Løbetræf d. 27. okt.
Panter: Der er Panterdag i Frederikshavn, Svendborg og Aalborg senioridræt d. 26. september.

Jan K
Friluftskursus d. 26.-27. september med FMI og DAI. Der er 12 deltagere tilmeldte.
Henvendelse fra institut for pensions og ældrepolitik. Medlem af følgegrp. (inspirationsgruppe) er Jan K. indtil videre.
Vinteraktivitetstur for seniorer uge 4+5. Vinteraktivitetstur for familier starter op igen uge 6 næste år.
Har lavet et oplæg omkring teambuilding og foreningerne. Tages op på næste møde.
Man vil prøve at starte en firmaidrætsforening på Bornholm, men det er planen at det skal ske på mere utraditionel vis.
Henviser endvidere til sin månedsrapport.

Bo
Projekt Motion på fynske arbejdspladser er kommet fra start, trods lidt forsinkelser i udsendelsesplanen.
Folder, indstik, plakat, brevpapir og kuverter er sendt i trykken. Vi forventer at udsende 6000 breve til virksomheder på Fyn med flere end 10 ansatte. Pressemeddelelse til de fynske og landsdækkende medier udsendes tirsdag d. 25.09.
Vi arbejder på foreløbig 4 serier af pusterumsøvelser: basis, elastik, stræk, styrke. Projektets egen hjemmeside er under opbygning på www.motion-fyn.dk
I Forum For Motion sidder Bo i en gruppe der i særlig grad skal varetage motion på arbejdspladsen. Arbejdet i FFM kan på længere sigt blive meget vigtigt for DFIF, da FFM videregiver anbefalinger til relevante ministerier.
VCTA er forløbet helt perfekt. 17 DFIF-foreninger er tilmeldt som samarbejdspartnere. Næste år flyttes kampagnen til ugerne 17-20.
Henviser i øvrigt til sin månedsrapport.

Jørgen P.
Ingen meddelelser

Regnskab godkendt.

Budget:
AU er blevet beskåret med 78.000 i forhold til sidste års budget.
Besparelsen er efter indstilling fra Revisionsudvalget hovedsageligt taget på udvikling.

Ad 3 Retningslinier for lån af rekvisitter
Pkt.´et udsættes til næste møde.

Ad.4 AU´s beretning til repræsentantskabsmødet
Beretningen er under udarbejdelse.

Ad. 5 Ansøgninger
AU har modtaget 2 ansøgninger men begge mangler uddybende spørgsmål for at de kan behandles.

Ad. 6 Idrætsfestival
Udvalget får tilsendt den bulletin der blev uddelt v. pressemødet.
EU topmøde kan få indflydelse på vores aktiviteter.
AU´s medlemmer skal melde ind med hvilke aktiviteter man vil være ansvarlig/medansvarlig for.

Ad 7 Kalender
Sted for løbetræf er ikke planlagt endnu.
Mødekalender lægges på næste møde.

Ad. 8 Evt.
Website. Forslaget ser positivt ud. Men det er vigtigt at siden bliver vedligeholdt.