Aktivitetsudvalget • Referat nr. 01.02

Tid og sted
Lørdag d. 12.01.2002

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Lene Johansen, Ulla Staal, Bo Isaksen, Jan Knudsen, Kirsten Mikkelsen

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 08.01
2. Meddelelser
- regnskab 2001
3. Status kampagner
4. Kort orientering om VCTA
5. Idrætsfestival
6. Web-siden
7. Kalender 2002
8. Evt.

Ad 1 Opfølgning på referat nr. 08.01
Intet.

Ad 2 Meddelelser
Jørgen P.
Kirsten har søgt orlov i 11 mdr. fra 1. aug. Nete Lindholm bliver vikar 100%. Kirsten vender tilbage som sekretær for AU igen.
Peder Bisgaard har meddelt at han ikke kan blive ved med at være tilforordnet AU efter han er blevet formand.

Marianne
Intet nyt.

Lene
Intet nyt.

Jan K.
I samarbejde med DAI og FMI afvikler vi vinteraktivitetstur i Norge i ugerne 4 og 5, der er 50 tilmeldt. Vil prøve at få et rejsebureau til at overtage noget af arbejdet.
Der var planlagt en familieferie også, men den er blevet aflyst p.g.a. for få tilmeldte.
Boldspilsvideo indspilles uge 6 i Svendborg. Tress er sponsor.
Har udarbejdet et "Uddannelses- og aktivitetskatalog" til friluftsliv for seniorer. Kataloget bliver udsendt til alle foreninger i DFIF, FMI og DAI, + i UU´s kursuskalender.
Er blevet kontaktet af UU, vedr det forestående kursuskatalog. AU kan få kurser med i kataloget. Føromtalte katalog og kursus i Friluftsliv ønske optaget.
Møde i råd for ældretræning. Jan bliver ved med at være vores repræsentant i dette råd.
Blevet kontaktet af rejsebureauet Albatros, vedr. en løbsrejse der indeholder et maratonløb på muren i Kina. Tilbuddet kommer i "Firmaidræt".

Bo
Projekt fyn. Trine har været i alle medier både aviser og TV. Vi har nu udarbejdet 6 plakater. Nr. 7 er på vej. Ta´ en pause -ski.
Trine har været ude med 4 pusterumskurser. Hun holder løbende kontakt til foreningerne via Fyns Amtskreds.

Ivan
Skal d. 28. januar til møde i Idrætsmærket for at revidere årsregnskabet. Vi er begyndt at snakke om at lave et mærke i petanque.

Kirsten
Har søgt og fået bevilget orlov i 11 mdr. fra 1. august, da hele familien flytter til Estland i denne periode.
Er begyndt at rette vores sider på hjemmesiden til. Vi vil fremover bruge hjemmesiden mere og mere, men det kræver også mere tid til rettelser.
Kampagner se andet pkt.

Regnskab 2001
Ingen kommentarer.

Ad 3 Status kampagner
Det myldrer ind med bestillinger til kampagnerne. Tilmeldingen ser således ud:
Tour de Pedal 45 foreninger. (2 nye, Horsens og Århus)
LøbeTouren 13 foreninger.
Danmark-Stafetten 6 foreninger.
Vi har desværre ikke kunnet invitere de tidligere "Hjerteforeningens motionsklubber" da de jo ikke er med i DFIF mere. Men har opfordret til samarbejde med de lokale foreninger. I København og Motionsklubben Amager har de fået et samarbejde i stand.

Ad 4 Kort orientering om VCTA
VCTA er rykket til foråret, kører fra 22. april til 19. maj. Lapper altså ind over TdP. Får ikke tilskud fra Trafikministeriet i år, men stadig fra sundhedsministeriet. Vi budgetterer med 90.000 deltagere. I sekretariatet Vi cykler til arbejde er der nu ansat 3 piger. Pakning af magasiner skal ikke foregå på forbundskontoret i år, men pakningen af t-shirts skal.
I styregruppen vil man gerne beholde Peder Bisgaard.

Ad 5 Idrætsfestival
Status vedlagt. Der blev foreslået flere gode ideer til aktiviteter: Nul-løb, Danmark-Stafet m.fl.
AU´s budget er kr. 160.000,- (+ evt. instruktørhonoreringer)

Ad 6 Web-siden
Websiden blev gennemgået.
Kalender: AU vil opfordre til at man kan vælge at se flere måneder af gangen.
(Jan har efterfølgende talt med Lars Borup om dette og han siger at de omkostninger - både manpower og økonomi er ikke højt på prioriteringslisten pt. - men det kommer)
Spil og Lege: Lene laver udkast til en helt ny form og samler idéer ind fra udvalget.

Ad 7 Kalender 2002
23.-25. august ledsagerweekend. Lene og Ivan arrangerer.
20.-21. Sept., 25.-26. Okt., 22.-23. Nov.

Ad 8 Evt.
Konstituering af AU. Marianne er næstformand.
Forr. Orden ok!
Arbejds- og uddannelsesplan revideres og udsendes til godkendelse.

Kirsten Mikkelsen
referent