Panterevalueringsmøde 2001

Tid og sted
Fredag den 23. november på DFIF's forbundskontor i Nyborg.

Deltagere
Slagelse Firma Sport, Bent Stendorf
Svendborg Kommune, Birthe Bergmann
Middelfart Firmasport, Svend Stougaard, Kjeld Frederiksen
Frederikshavn FirmaKlubber, Lisbeth Dørum
Aalborg SeniorSport, Kirstine Langagergaard,
Kirsten Mikkelsen, AU-sekretær
Jan Knudsen, AU-konsulent

Skanderborg Firma og Familieidræt, Ulla Staal - afbud

Jan bød velkommen og takkede foreningerne for det store arbejde de ligger i Panter Dagen.

1. Fremvisning af website /JK
Jan Knudsen viste den nye hjemmeside frem. Specielt siderne omkring senioridræt og panter blev fremhævet. Når man skal bestille materialer til Panter Dagen er det smart at downloade de bestillingslister der ligger på hjemmesiden, de har altid de opdaterede priser.

2. Kort evaluering fra de enkelte byer
Frederikshavn. Afholdt d. 26. september, altså på en hverdag. 120 deltagere.
Havde et rigtig godt samarbejde m. Sund By Butikken, hvor deltagerne kunne komme hen og få et "sundhedscheck" Mener det er en god ide at have nogle samarbejdspartnere.
Borgmesteren deltog. Efter "motionsturen" var der aktiviteter både ude og inde.
Med stor succes prøvede man at lægge BASK-prøven ind som en del af aktiviteterne. Der manglede dog en balancebom. Lisbeth vil undersøge hvad for en slags der er mest praktisk og hvad sådan en kan koste. Måske var det noget DFIF kunne investere i som rekvisitudlån?
Frederikshavn mener at Panter Dagen har været en kæmpe succes. Man har fået 12-15 nye med til den ugentlige Senioridræt.

Aalborg: Afholdt d. 26. september, altså på en hverdag. Også ca. 120 deltagere.
Efter løbet havde man aktiviteter på Atletikstadion. Øvede også nogle ting til Idrætsmærket men kalder det Panterathlon.
Prisen er afgørende. Deltagerantallet er steget efter vi har sat prisen ned til kr. 20,-
Sluttede af med fælles squaredance. Det var rigtig godt.

Middelfart: Afholdt d. 26. maj altså på en lørdag. Var alt for få. Vil prøve igen, men så absolut på en hverdag. Starter forfra.

Svendborg: Afholdt d. 26. september, altså på en hverdag. Også ca. 120 deltagere. Mener også at en pris på kr. 20,- og at det er en hverdag er afgørende for deltagerantallet.
Vil gerne udvide arrangementet med en time fordi der er stor forskel på hvor lang tid man bruger på "motionsturen". Vil også gerne prøve at have en 10 km. cykeltur med.
Efter "motionsturen" havde man nogle mere rolige aktiviteter f. eks. Idrætslege, det var man glade for.
Vil gerne være udendørs, men havde hallen i reserve og det var de glade for til dans og kaffe.

Slagelse: 1. gang. Afviklet sammen med Slagelse festuge d. 26. juni. 61 deltagere.
Haft flot opbakning af de lokale aviser både før og efter. Haft et samarbejde med Slagelse Sparekasse, sendte tilmeldingskort ud når de alligevel sendte post ud til seniorerne.
Tilmeldingskort haft en lidt anden udformning. A5 hvor man kun skulle indsende halvdelen så man havde stadig tid og sted. Bagsiden kan bruges til reklame for den ugentlige træning.
Haft 3 km. og 5 km. ture samt10 km. cykeltur. Derefter gamle lege og sluttet af med sang og dans. Man var meget glade for disse aktiviteter. Pris kr. 20,- incl. kaffe og drikkelse efter løbet. Prøve næste år igen.

Skanderborg: Jan K. orienterede om at Skanderborg ikke har afviklet Panter Dagen i år p.g.a. for stort tidspres. Men mener at de vil prøve igen til næste år.

3. Fremtidens koncept (weekend/hverdag) /JK
Navnet ligger fast nu, det hedder "Panter Dagen" ikke -løbet el.l. da det afskrækker for mange.
Dagen foregår i hovedtræk således; Gå-lunte-løbe tur evt. også en tur på cykel, aktiviteter, kaffe/kage, sang og eller dans.
Sloganforslag: "Ud med de ældre".
Tidspunkt. Oprindelig var det meningen at holde det på den samme dag over hele landet, men der er fordele ved at åbne op for at det bliver den dag der lokalt passer foreningen bedst. Det giver også mulighed for at arrangørerne kan samle til en bus eller bil og "besøge hinanden". Det er også en mulighed kun at afholde hvert andet år evt. skifte med en naboforening.

4. Hvad er vores succeskriterier i fremtiden /JK
Mere kræver mere. Fint nok med 120 deltagere men så vil man gerne have flere deltagere næste år.
Man vil gå efter at få mere presseomtale. Aalborg havde dog TV2 på besøg og flere var i lokalaviserne med billeder.

5. Ideer til at fremme deltagerantallet /JK
Sponsorer: Man kan prøve at skaffe lokale sponsorer og så have lodtrækningspræmier eller præmier til aktiviteterne.
Administrationen kunne evt. prøve at skaffe præmier fra landsdækkende sponsor(FMI, Nyborg Strand el. l.).
Samarbejdspartnere: Man kan prøve at skaffe sig forskellige samarbejspartnere som i f. eks. Frederikshavn, hvor man samarbejdede m. Sund by butikken. Deltagerne kunne få et sundhedscheck (blodsukker, blodtryk, kondital, fedtprocent, styrke m.m.). Man kunne måske også samarbejde m. Dansk Vandrelaug eller andre lokale emner.
Andre forslag: Diplomer er noget deltagerne sætter pris på.
Man kan prøve at få fat i de mindre mobile ældre, ved f. eks. at invitere dagscentrene. Man kan have aktiviteter hvor man kan sidde ned og f. eks. rolatorræs. Hvis man skal have hjælp til at udvikle dette skal man prøve at få et samarbejde med kommunen.

6. Service fra AU-sekretær/konsulent (KM)
Panter Dagen er nu lagt over som en kampagne. Derfor vil det være Kirsten der får den daglige administration af Panter Dagen fremover.

Tilmeldingsfrister og deadlines 2002 /KM

Forening Dato for afholdelse Levering til forening Bestilling v. KM
Svendborg Tors. d. 26. sept. uge 34 uge 25
Aalborg Ons. d. 25. sept. uge 35 uge 25
Frederikshavn Ons. d. 25. sept. uge 35 uge 25
Slagelse Uge 26 tir. el. ons. uge 20 uge 15
Middelfart Tor. d. 30. maj Uge 15 uge 10
Korrektur max. 3 hverdage fra foreningen modtager til man afsender. Korrekturen skal returneres skr. til KM.
Den tidlige bestillingsfrist til KM skyldes en forventning om stort arbejdspres hos vores DTP´er grundet afvikling af vores første Firmaidrætsfestival d. 6.-8. september 2002.

7. Regnskabsopfølgning /KM
De foreninger der endnu ikke havde fået regnskab fik dem udleveret.
Tilskud contra pantermaterialer /JK
Det blev fremhævet at tilskuddet på kr. 5.000,- er beregnet til at købe materiale til kampagnen så man bliver synlig i lokalområdet/byen. Man må ikke bruge materialer fra andre kampagner for at spare penge.

8. Beklædning (t-shirts, sweat, + udsalg) /KM
Skal vi skifte beklædning? Kirsten havde forskellige forslag med.
Man ønsker at beholde t-shirten i den udgave og farve man er startet på.
Beklædning til officials/hjælpere bliver udskiftet til en sandfarvet fleece-vest.
Der vil bliver reguleringer i priserne. Derfor holdes der udsalg fra lageret indtil Nytår. T-shirts sælges til kr. 20,- og Sweat til kr. 100,-

9. Rekvisitter, bestilling og pris /KM
Reglerne for udlån af rekvisitter er blevet revideret. Det er derfor ikke gratis at låne rekvisitter til Panter Dagen længere. Det er altid en god ide at bestille rekvisitterne i god tid.
Lejevilkår:
Rekvisitterne udlånes kun til medlemmer af DFIF eller Virksomheds-Trim.
Hvis man lejer hoppeborge, kajakker og cykler er lejen kr. 750,- incl. øvrige rekvisitter. Ellers er lejen kr. 250,-. Vi betaler for udsendelsen, låneren betaler for returneringen.
Man kan kun låne rekvisitterne for én uge ad gangen. Foreninger med fortløbende aktiviteter (eks. Senioridræt, Idræt om Dagen og Familieidræt) og som ønsker at afprøve rekvisitterne inden investering til ejendom, kan låne rekvisitterne i op til 3 uger, hvor lejen for efterfølgende uger er 50% pr. uge af normal leje.
Ved weekendarrangementer skal rekvisitterne returneres til forbundskontoret i Nyborg om mandagen, hvis ikke andet er aftalt. Ved arrangementer i løbet af ugen skal rekvisitterne returneres dagen efter de er benyttet - begge dele af hensyn til de næste lånere. Ved for sen returnering kan der blive tale om at vi opkræver en bøde på kr. 500,-.
Hvis der er beskadiget noget skal vi kontaktes, så vi kan få repareret inden næste udlån. Vi forbeholder os ret til at opkræve et erstatningsbeløb svarende til misligholdelsen.
Disse vilkår for udlån accepteres ved bestilling af rekvisitter.

10. Hvad har I af bannere m.m.? /KM
Panter kassen skal indeholde: Panter banner, Start/Mål banner, DFIF flag, Skilte, Pile, Startnr. Stopur kan lånes.
Hvis man har behov for at få lavet vindhuller i bannerne, skal man bare få det lavet og så sende regningen til DFIF.

11. Evt. - Næste evalueringsmøde
Den form for tilmeldingsblanket som Slagelse har fået lavet, er alle de tilstedeværende foreninger interesseret i.
Aldersgrænsen for seniorer er 50 år.
Næste evalueringsmøde bliver i 2003

referent
Kirsten Mikkelsen