Referat fra Aktivitetsudvalget

Tid og sted
D. 24.05 på Hotel Nyborg Strand

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Lene Johansen, Ulla Staal, Bo Isaksen, Jan Knudsen

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 03.02
2. Meddelelser
- regnskabsoversigt
3. Ansøgninger
4. Mødet m. FS d. 25.05.02
5. TdP træf i juni - jubilæum
6. Firmaidrætsfestival
7. Motion på danske arbejdspladser
8. Kalender - ledsagertur
9. Evt.

1. Opfølgning på referat nr. 03.02
Det tilstræbes fremover at få referatet på nettet noget før.

2. Meddelelser
Jan K.
Der er en konference "De ældre løfter byrden" d. 27. aug. 2002. Jørgen og Ulla tilmeldes.
AU budget til næste år tages op på næste møde. Udkast udarbejdes af Jan K. før mødet.

Ulla
Har været i Århus til CSC Tiscali løb, flot arrangement.
Fået henvendelse fra Århus Firma Sport omkring en seniormesse d. 12. juni, hvor Ulla laver lidt aktiviteter samt reklame.
Messebureauet vil arrangere seniormesse rundt i mange mindre forskellige byer. Ulla vil tage kontakt til Amtskredsene for at medarrangere den lokalt. DFIF, FMI og DAI er med ved messerne i Forum og Aalborg på fælles stand.
Har arbejdet lidt videre med friluftsidrætsmærket.

Marianne
Intet nyt.

Ivan
Deltaget i LøbeTouren i Aalborg.
Vil deltage i Tour de Pedal i Hirtshals og Farsø.

Lene
Talt med Michael fra IT afdelingen om "Spil og Lege" på nettet. De har udarbejdet nyt udspil, som drøftes på næstkommende møde.

Bo
Henviser til sin månedsrapport.

Kirstens skr. meddelelser.
Taget til efterretning. Positive kommentarer om nyt lay-out på Danmark-Stafet folderen.

Jørgen
Deltager på AU´s vegne på møde m. UU, forbundskontoret d. 28.05.
AU ser positivt på henvendelsen fra PR-gruppen og ser frem til et fællesmøde.

Regnskabsoversigt
Godkendt.

3. Ansøgninger
Odder Firma Idræt, opstart. Tildelt kr. 4.000,-
Slagelse Firma Sport, Senioridræt. Tildelt kr. 15.000,-
DLIF, Familieidræt. Beløbet ikke fastsat.
LTFU, Idépuljen. Tildelt kr. 10.000,-

4. Mødet m. FS d. 25.05.02
Mødet med FS blev drøftet.

5. TdP træf i juni - jubilæum
Der er udarbejdet en drejebog til formålet. Denne blev rettet til.

6. Firmaidrætsfestival
Udførlig oversigt over plan for festival blev udleveret.

7. Motion på danske arbejdspladser
Pkt.´et blev ikke drøftet.

8. Kalender - ledsagertur
Turen går til Ærø. Jan og Lene koordinerer.

9. Evt.
Intet.