Referat fra møde mellem Styrelsen og Aktivitetsudvalget

Tid og sted
25.05 på forbundskontoret, Nyborg

Deltagere
For AU:
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Lene Johansen, Ulla Staal, Bo Isaksen, Jan Knudsen
For FS:
Peder Bisgaard, Jørn Godt, Kurt Petersen, Knud Johansen, Tonny Andersen, Svend Møller

- Motion på danske arbejdspladser. ( ressourcer og arbejdsfordeling)
- Arbejdsopgaver i AU - prioritering af opgaver.( ressourcer og arbejdsfordeling )

AU prioriterer arbejdsmæssigt indenfor de økonomiske rammer.

AU skal afgøre hvilke områder der skal prioriteres.

AU opfordrer til en debat om omstrukturering af fordelingen af arbejdsområder indenfor hele konsulentstaben.

Motion på danske arbejdspladser.

Definition på Motion på danske arbejdspladser:
Det er forskellige tilbud til arbejdspladsen for at tilgodese medarbejdernes sundheds fremme.
Motionstilbudene varierer efter de behov arbejdspladsen efterspørger og vil primært foregå i arbejdstiden eller i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden.

Knud og Bo sætter sig sammen for at udarbejde et kommissorium for Motion på danske arbejdspladser i meget nær fremtid, herunder evt. budget for 2003.

Økonomisk har DFIF ikke planer om at udlodde flere millioner over en årrække til projektet, men kun til opstart.