Referat fra møde i Aktivitetsudvalget - 05.02

Tid og sted
D. 14.-15.06 på Hotel Silkeborgsøerne, Laven

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Jan Knudsen

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 04.02
2. Meddelelser
  - regnskabsoversigt
  - budget 2003
3. Ansøgninger
4. TdP træf - jubilæum
5. Kalender - ledsagertur
6. Samarbejde med PR-gruppen 2003
7. Evt.

1. Opfølgning på referat nr. 04.02
Ingen kommentarer.

2. Meddelelser - herunder regnskabsoversigt og budget 2003
Marianne
Projekt Foreningsløse Unge bliver lukket ned pr. 1. juli grundet manglende opbakning fra samarbejdspartnere.
Jan K hjælper Marianne med afslutte økonomi mm.
Kan pengene overføres til et andet bedre geografisk område? Jan K undersøger.

Ulla
Deltog på seniormesse i Århus på vegne af Århus Firma Sport. Opgaven gik ud på at markedsføre DFIF´s ideer på området. DFIF's udarbejdede materialer vakte stor begejstring.

Jørgen
Deltog i møde med UU vedr. projekt Sundhed. AU afventer konkret oplæg fra UU og foreninger.

Jan
Se månedsrapport.

Bo
Se månedsrapport.
AU afventer med spænding første kommisorieudkast fra den af Styrelsen nedsatte arbejdsgruppe.

Kirsten
Deltagerantallet i TdP er på 41.907 - en nedgang på ca. 5%.
STØFI er vinder af TdP 2002 med 7604 deltagere.
Peder Bisgaard har været på forbundskontoret for at foretage lodtrækningen. Det blev en dreng på 10 år fra Farsø der vandt rejsegavekortet.
PanterDagen. Vi har måttet rykke fristerne for indlevering af materialer flere uger frem primært p.g.a. festivalen.
Har været i Næstved for at overvære Danmark-Stafetten. Stort og flot arrangement med 340 tilmeldte hold.
Vi vil lave en skriftlig evaluering på Danmark-Stafetten som arrangørerne kan få ud til godkendelse.
Pga. stort arbejdspres fra begge sider, har en egentlig overleverings-forretning med Nete ikke været mulig.

Nete Lindholm overtager Kirstens opgaver pr. 1. juli.

Ivan
Har haft nogle gode oplevelser ved at være til:
- Tour de Pedal i Farsø og i Hirtshals
- LøbeTouren i Aalborg
- Danmark-Stafetten i Svendborg - her var der en fremgang på ca 10%. Endnu et godt og hyggeligt/afslappet arrangement.

Lene
Intet

Regnskabsoversigt
Ingen kommentarer

Budget 2003
Der søges om forhøjet tilskud til TdP-jubilæum samt Senioridrætskonference. Jan K vedlægger budgetter og argumentationer for disse 2 områder.

3. Ansøgninger
ingen

4. Mødet m. FS d. 25.05.02
Mødet med FS blev drøftet.

5. TdP træf i juni - jubilæum
Jan K gennemgik drejebogen som fik den sidste finpudsning.

6. Kalender - ledsagertur
Turen går til Ærø. Jan og Lene koordinerer.

7. Samarbejde PR-gruppen
AU tager initiativ til at indbyde PR-Gruppen til et møde efter firma-festivalen vedr. markedsføringen af TdP-Jubilæum 2003. Jørgen Pilegaard tager kontakt.

8. Evt.
Ulla fremlagde ideerne om udvikling af Friluftsmærket.
Friluftsmærket skal være en aktivitet som kan tilbydes børn, unge, voksne og seniorer.
Friluftsmærket ta'r sit udspring i hovedtankerne bag Idrætsmærket (udholdenhed, styrke, kast mm.), dog er det aktiviteter som havkajak, klatring, forhindringsbane, mountainbiking, løb, bueskydning og øksekast.

Lørdag
1. Firmaidrætsfestival
Jan K gennemgik budget, drejebøger og arbejdsfordeling.