Aktivitetsudvalget - Referat nr. 02.02

Tid og sted
22.02.2002

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Lene Johansen, Ulla Staal, Bo Isaksen, Jan Knudsen

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 01.02
og notat fra visionsmødet
2. Meddelelser
- regnskab 2002
3. Ansøgninger
4. Kampagnerne
5. Firmaidrætsfestival
6. Motion på danske arbejdspladser
7. Kalender 2002
8. Evt.

Ad 1 Opfølgning på referat nr. 01.02
Referatet blev gennemgået.
Notatet fra visionsmødet blev gennemgået. AU´s satsning og arbejdsområder blev gennemgået og konfirmeret. Derefter fulgte en debat om familieidræt og fremtidsmulighederne for disse aktiviteter.

Ad 2 Meddelelser
Fremover sendes meddelelser fra udvalgsmedlemmerne via mail til alle. Der tages et udskrift med til AU-mødet.

Jørgen P.
Deltaget i et firmaidrætsfestivalmøde i Nyborg. Der er ved at komme struktur på festivalen. Mange aftaler er " i hus". M.h.t. hvad der skal forløbe og hvor - er ved at være på plads.
For AU´s vedkommende er vi rigtig godt med. Takket være Jan Knudsen, ser det utroligt godt ud.
Har været til velkomst reception for Finn Berggren på Gerlev Idrætshøjskole.

Marianne
I Uge 4 var vi på vintertur med DAI, FMI og DFIF det var en god uge med mange aktiviteter. Der er nu mange gengangere, så det er måske værd at overveje om der skal findes et andet sted, da mange af deltagerne kender området. Ellers skal vi tilbyde nogle andre aktiviteter. Stedet er jo udmærket, og mange er også glade for gensynet med det de kender og det der er blevet ændret siden sidste gang.
Har også været til generalforsamling i Sæby og Omegns Firmaidræt. Er inviteret til kredsmøde den 19 marts i Nørresundby.

Lene
Alle aktiviteter og lege fra familie kursus materialet er nu skrevet ind og klar til at blive lagt ud. Har udarbejdet forslag til nogle ændringer af websiden.

Ulla
Møde i Århus Amtskreds, hvor bestyrelsen skal tage stilling til om de ønsker et samarbejde med "Motion på danske arbejdspladser".

Ivan
Revision i idrætsmærket.
Til møde d. 25.02 i idéudvalget i "Idrætsmærket".
Idrætsmærket skal deltage på Bornholm (DGI) + Kolding Med et specielt festivalmærke.

Jan K.
Frederikshavn er tilmeldt LøbeTouren.
Boldspilsvideo er optaget. Afventer redigering.
Århus Firma Sport er i forbindelse med et cykelarrangement med CSC, ved at lave nogle aktiviteter i VIP + målområdet.
Møde med Stena Line, Colorline og Unitas vedr. vinter aktivitetstur.
Fakse tilmeldt Panter Dagen.
Website. Kampagnesiderne er opdateret.

Bo
Henviser til månedsrapport og skriftlige meddelelser.

Kirsten
Skriftlig orientering vedr. kampagnerne taget til efterretning.

Regnskab 2001
Panterkontoen overskredet p.g.a. indkøb af både veste og t-shirts.

Ad 3 Ansøgninger
Holstebro, Idræt om dagen: Afslag
Holstebro VCTA: Afslag, modtager aktivitet 2 tilskud.
Struer: Opstartstilskud bevilget.
Fakse: Opstartstilskud bevilget.
Hirtshals: Rapportskema vedr. klatrerum.

Ad 4 Kampagnerne
LøbeTouren: Slutresultatet på antallet af arrangører blev kun 12. Det skulle ikke blive noget problem at sende ud i uge 10.
Tour de Pedal: I alt 47 foreninger er tilmeldt som arrangører. Da de ringede fra Fredericia i 11. time og sagde at nu havde de fået lavet et samarbejde med den tidligere Hjerteforeningens motionsklub. Præmier: 1. præmien TdP bliver sandsynligvis et rejsegavekort fra "Alletiders rejser". 2. præmien i år bliver en "Nintendo play station".
Danmark-Stafetten: Bestillinger og tekst er kommet ind fra alle. T-shirts og løbsnumre er bestilt. Det ser ikke ud til at vi får nogle problemer med at få det ud i uge 14. Præmier. Sko fra Adidas er blevet erstattet af løbetøj af mærket "New Line".

Panter Dagen: Vi har fået nye forsyninger af T-shirts. Lederbeklædningen er nu en fleecevest. 7 foreninger har nu Panter Dagen på programmet: AalborgSeniorSport, Frederikshavn, Skanderborg, Middelfart, Svendborg, Slagelse og Fakse er så det sidste skud på stammen. Omkring uge 10 går startskuddet for planlægning af de første.

Ad 5 Firmaidrætsfestival
Jan K. har udarbejdet fyldestgørende materiale som blev gennemgået.
Idræt om dagen (oversigtens pkt. 11) udgår af programmet.
AU infostand. Ubemandet stand fra AU
Bemandingsliste blev gennemgået.
Budget blev gennemgået.

Ad 6 Motion på danske arbejdspladser
Ingen bemærkninger.

Ad 7 Kalender 2002
Kalender gennemgået.

Ad 8 Evt.
Spil og lege - oplæg til søgemodel for spil og lege på hjemmesiden. Lene og Jan koordinerer møde med IT afdelingen.