Retningslinjer for overnatning og mødefaciliteter ved repræsentantskabsmøder

1 - Godkendelse af sted til afholdelse af repræsentantskabsmødet skal ske via Styrelsen.

Ansøgningen sendes til forbundskontoret med følgende data:

 •  Dokumentation i form af forhåndsreservationer af hotel(ler), afholdelsessted og mødesal for at byen kan huse 450-500 personer – svarende til ca. 150 dobbeltværelser og 125 enkeltværelser.
 • Hotel(ler) og afholdelsessted skal ligge inden for en radius af højst 10 km eller maks. 30 minutters transport.
 • Afholdelsessted skal have en mødesal med plads til 400 personer, hvor der er plads til at kunne sidde i skolebordsopstilling - samt 100 personer, som tilhørere, bagerst i mødesalen.
 • Der skal være adgang til mindst 6 grupperum. Grupperum skal kunne rumme op til 40 personer pr. stk.
 • Afholdelsesstedet skal kunne bespise 500 personer til frokost – og der skal være adgang til kaffe/te og vand under hele arrangementet.
 • Der skal kunne afholdes aftenfest for mindst 500 personer inkl. bespisning, dansegulv og ”scene” til underholdning.
 • Der skal være 2-3 forskellige forslag til ledsagerture.
 • Der skal vedlægges et overslagsbudget på arrangement, overnatning, leje af mødesal, grupperum, aftenfest -  herunder musik, bespisning og anden underholdning. Budget udfyldes og vedlægges ansøgningsskema.

2 - Ansøgning om afholdelse af repræsentantskabsmødet skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før repræsentantskabsmødet, som afholdes 4 år før. (Se nedenstående eksempel)

 • ”Bulderby Firmaidræt” ønsker at afholde repræsentantskabsmøde i november 2029.
 • Ansøgning sendes til forbundskontoret senest mandag den 28. september 2025 ved at udfylde ansøgningsskemaet, som er udarbejdet specielt til dette formål.
 • Kontakt forbundskontoret, hvis du, som forening, ikke finder ansøgningsskemaet på Foreningsnet.
 • Forbundskontoret tjekker op på ”Bulderby Firmaidræt” for at sikre, at kravene for afholdelse af repræsentantskabsmøde er opfyldt.
 • ”Bulderby Firmaidræt” får efterfølgende et skriftligt svar fra generalsekretæren senest 1 måned før afholdelse af repræsentantskabsmøde 2025.
 • Er ”Bulderby Firmaidræt” blevet godkendt til afholdelse af repræsentantskabsmøde, har ”Bulderby Firmaidræt” 1 måned til at forberede et 5 minutters oplæg til repræsentantskabsmøde 2025, hvor ”Bulderby Firmaidræt” præsenterer sig selv.

3 - Foreningen får besked, inden afholdelse af repræsentantskabsmødet, om foreningen er godkendt til at afholde det ansøgte repræsentantskabsmøde.

4 - Der skal stemmes på repræsentantskabsmødet om alle godkendte afholdelsessteder.

5 - Afholdelsessteder med AV-udstyr – såsom lydanlæg, lærred og projektor foretrækkes.

Ansøgning
System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_Custom_dtgeCtaButton_cshtml.Execute() in e:\Websites\Coresites\Views\Partials\Grid\Editors\Custom\dtgeCtaButton.cshtml:line 10
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in e:\Websites\Coresites\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\Websites\Coresites\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20