Dansk Firmaidrætsforbund sætter kvinder i fokus med henblik på valg til den centrale ledelse.  

Dansk Firmaidrætsforbund vil i fremtiden - fortsat - gerne være det idrætsforbund i Danmark, der har flest kvinder i den centrale ledelse. Derfor er der udpeget fundet 12 kvinder, som har takket ja til at være med i projektet: Kvinder i morgendagens ledelse. Målet er at motivere kvinderne til at stille op til den centrale ledelse i 2017 eller 2019. I dag er ca. 35 % af den centrale ledelse kvinder.

De 12 kvinder kommer geografisk fra hele landet. Forud for et seminar for de 12 kvinder i januar 2016 udfyldte de en fokusprofil. Profilen giver et billede af, hvilke områder og kompetencer, den enkelte kan arbejde videre med. Vi støtter de næste 2 år kvinderne gennem personlig og faglig udvikling. På nuværende tidspunkt er det allerede planlagt, at kvinderne deltager på formandsmødet i april 2016, og at hele gruppen mødes igen den 8. oktober. I mellemtiden arbejder kvinderne i mindre grupper omkring deres fokusprofil, men også med andre emner, som er relevante for Kvinder i morgendagens ledelse.


Kvinderne som er med er stående fra venstre:
Pia Rasmussen (København), Susanne Larsen (Landskredsen), Kristine Gulliksen (Roskilde), Sussi Knop Madsen (Ry), Heidi Jørgensen (Ikast), Heidi Sømod (Odense) og Dorte Emborg Mejer (Ikast)

Forrest siddende fra venstre:
Tinna Bergh (Århus), Pernille Jensen (Roskilde), Helle Clausen (Næstved) og Lone Sandberg (Fredericia). På billedet mangler Berit Wedel Kolding (Nyborg).

Fokusgruppen, som arbejder med Kvinder i morgendagens ledelse er:
Ragna Knudsen - Styrelsen og formand for fokusgruppen (Ringkøbing)
Jan Steffensen - Generalsekretær i Dansk Firmaidrætsforbund
Sannie Kalkerup - Forbundskonsulent
Aja Andersen - Kommunikationsudvalget (Næstved)