Dansk Firmaidrætsforbund sætter kvinder i fokus med henblik på valg til den centrale ledelse.  

Dansk Firmaidrætsforbund vil i fremtiden - fortsat - gerne være det idrætsforbund i Danmark, der har flest kvinder i den centrale ledelse. Derfor er der udpeget fundet 12 kvinder, som har takket ja til at være med i projektet: Kvinder i morgendagens ledelse. Målet er at motivere kvinderne til at stille op til den centrale ledelse i 2017 eller 2019. I dag er  33% af den centrale ledelse kvinder.

Tinna Bergh (Århus), Sussi Knop Madsen (Ry), Susanne Larsen (Landskredsen), Berit Wedel Kolding (Nyborg), Heidi Sømod (Odense) og Dorte Emborg Mejer (Ikast), Pernille Jensen (Roskilde), Lone Sandberg (Fredericia),  Helle Clausen (Næstved) og Heidi Jørgensen (Ikast)

Fokusgruppen, som arbejder med Kvinder i morgendagens ledelse er:
Ragna Knudsen - Næstformand i Dansk Firmaidrætsforbund og formand for fokusgruppen (Ringkøbing)
Jan Steffensen - Generalsekretær i Dansk Firmaidrætsforbund
Sannie Kalkerup - Forbundskonsulent
Aja Andersen - Kommunikationsudvalget (Næstved)