Idrætskurser

I Dansk Firmaidrætsforbund vil vi gerne være med til at give firmaidrætsudøverne mulighed for at blive bedre i deres egen idrætsgren - og give helt nye firmaidrætsudøvere mulighed for at få et hurtigt kendskab til de grundlæggende teknikker i deres nye idrætsgren.

Dygtige instruktører er nødvendige i en lang række motionsformer, og derfor vil forbundet også gerne støtte om uddannelse af instruktører til foreningerne.

Vi har derfor to tilskudsmuligheder indenfor idrætskurser - tilskud til idrætskurser og tilskud til instruktøruddannelse

Idrætskurser
Idrætskurser er kurser, som træner deltagernes egne færdigheder i den pågældende idrætsgren.

Foreninger, som ønsker et idrætskursus, kontakter en idrætskonsulent, som så er behjælpelig med at få kurset arrangeret.

Der skal være tilmeldt minimum 8 deltagere, for at kurset gennemføres, og flere foreninger må gerne gå sammen om kurset.

  • Tilskud til et 3-timers kursus udgør 100 kr. pr. deltager
  • Tilskud til et 6-timers kursus udgør 200 kr. pr. deltager
  • Tilskud til et 9-timers kursus udgør 400 kr. pr. deltager

Der er mulighed for at yde tilskud til en instruktør på op til 2000 kr., dog maksimalt 75 % af udgifterne.

Instruktøruddannelse
Instruktøruddannelser er kurser, som kvalificerer én til at fungere som træner eller instruktør for andre.

Ønsker om at deltage i en instruktøruddannelse rettes til en idrætskonsulent, som vurderer, om der er grundlag for at oprette et kursus i regi af Dansk Firmaidrætsforbund, eller om der kan henvises til et kursus i en af forbundets søsterorganisationer.

Hvis den pågældende søsterorganisation har en medlems- og en ikke-medlemspris, refunderer forbundet prisforskellen.

Hvis kurset oprettes i forbundets eget regi, skal deltagerprisen maksimalt være den samme som hos sammenlignelige kurser hos andre kursusudbydere.

En instruktøruddannelse kan også oprettes efter de gældende regler for idrætskurser.

Ansøg om idrætskurser