Nye aktiviteter, flere medlemmer og synlighed

Grib de muligheder der er for at få sparring og hjælp til at starte nye aktiviteter – eller til at udvikle jeres nuværende aktiviteter. Der kan være flere medlemmer at hente, og jeres forening har mulighed for at blive endnu mere synlig.

 

 

Tilskudsmuligheder

I har mulighed for at søge forskellige tilskud, f.eks.:

Opstartspuljen – søg op til 4.000 kr. til rekvisitter, kurser, åbent hus-dage og markedsføring i forbindelse med den nye aktivitet.

Udviklingspuljen – søg op til 35.000 kr. til nye ideer, tiltag, arrangementer eller videreudvikling af nuværende aktiviteter, som understøtter et eller flere af indsatsområderne i Strategi 2018.

Erhvervsskolepuljen – søg midler til tiltag rettet mod erhvervsskolerne – herunder midler til rekvisitter, markedsføring, bemanding, lokaler og præmier.

Midlerne kan søges løbende.
Læs mere og ansøg puljerne her

Events og målportaler

Har I lyst til at afholde åbent hus eller aktivitetsdage? Vi deler de gode ideer og erfaringer fra andre foreninger. I har også mulighed for at låne eller leje udstillings- og messematerialer.

Vi giver sparring og idéer til lokale motionsløb, stævner eller andre typer idrætsevents, som I ønsker at være vært for. I har også mulighed for at leje en målportal til jeres lokale motionsløb.

Læs forbundets eventguide her

 

Markedsføring og udarbejdelse af materiale

Når I skal markedsføre jeres tilbud, er der sparring og hjælp at hente til f.eks. udarbejdelse af markedsføringsplan, flyers, plakater, annoncer, pressemeddelelser, samt input til brugen af Facebook, andre sociale medier og jeres hjemmeside.

Husk også muligheden for at synliggøre foreningen via forbundets hjemmeside. Her kan I liste, hvilke aktiviteter I har samt skrive en introduktionstekst om jeres forening.  

Læs mere om sparring og hjælp til markedsføring her

Foreningsudvikling

Foreningen udvikler sig hele tiden. Foreningskonsulentgruppen står klar med løbende sparring, kurser og udviklingsforløb til foreningens ledere og frivillige.

Læs mere om foreningsudvikling her

Økonomiske tilskud

Ud over det grundlæggende medlemstilskud findes der en række tilskud, der kan hjælpe jeres forening i hverdagen.

De vigtigste tilskud er:

  • Idrætsgrentilskud
  • Løntilskud
  • Tilskud til tekniske hjælpemidler
  • Tilskud til kursusaktivitet
  • Opstartstilskud
  • Seminartilskud

Forbundet yder endvidere lån til f.eks. anlægsudgifter og indkøb af materiel.

Læs mere om tilskudsmuligheder her