Inspirationskurser

En vigtig del af at være foreningsleder er, at du har mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer gennem uddannelse.

Dansk Firmaidrætsforbund har samlet en række korte kurser, som vi kalder inspirationskurser - og som alle vedrører emner, der har betydning for dagligdagen i en idrætsforening.

Inspirationskurserne er 3-timers kurser, der typisk kan afvikles på en hverdagsaften ude i jeres forening. En række af Inspirationskurserne kan også indgå som temaer og moduler i et fleksibelt udviklingsforløb.

Underviserne på inspirationskurserne er forbundets konsulenter.

Oversigt inspirationskurser

  • Det gode team - samarbejde og dialog

  • Foreningens stærke netværk

  • Udvikling og nytænkning af foreningens aktiviteter og events

  • Effektivt og engageret bestyrelsesarbejde

  • Foreningens værdier

 

 • Webkommunikation

 • Markedsføring

 • Facebook - kommunikation og annoncering

 • Kommunikation og samarbejde

 • Rekrutteringsstrategi - flere frivillige i firmaidrætsforeningen

 • Kend firmaidrætten - et ledelseskursus til nye foreningsledere

Praktiske oplysninger

 • Inspirationskurser er 3-timers kurser for ledere i Dansk Firmaidrætsforbund

 • Instruktør på kurserne er én af forbundets konsulenter

 • Der skal være minimum 8 deltagere, for at kurset er tilskudsberettiget (konsulenten kan dispensere i særlige tilfælde).

 • Flere foreninger kan gå sammen om kurset. Tilskud udbetales dog kun til arrangørforeningen.

 • Tilskuddet udgør 100 kr. pr. deltager

Inden tilskud kan udbetales, skal konsulenten have deltagerliste og et udfyldt ansøgningsskema.

Ansøg ved at trykke på knappen 'Ansøg' øverst på denne side.

Herunder de 11 kurser

her følger teksten

Fleksible foreningsudviklingsforløb

Et fleksibelt foreningsudviklingsforløb er et tilbud til de foreninger, der ønsker at sætte fokus på et eller flere områder i foreningen, med henblik på at styrke, nytænke og udvikle det.

Det er forskelligt fra forening til forening, hvor ofte og hvor langt et udviklingsforløb vil vare. Fleksibiliteten i valg af moduler, forløbets længde og varighed aftaler I med foreningskonsulenten.

I et fleksibelt udviklingsforløb er der fokus på proces og forankring, og bestyrelsen får i højere grad sat mål og får redskaber til at arbejde med. 

Det er vigtigt for et vellykket foreningsudviklingsforløb, at der i bestyrelsen skabes tid og ressourcer til at arbejde med og implementere de aftaler, strategier, mål og handleplaner, vi bliver enige om, i perioden mellem de workshops, som forløbet indeholder. Et fleksibelt foreningsudviklingsforløb vil derfor altid indeholde mindst to møder samt tid til procesarbejde mellem møderne.

Eksempler på moduler, der kan indgå i fleksible udviklingsforløb

 • Bestyrelsen som team
  På modulet arbejdes med Garudas fokusprofil.

 • Lederrekrutteringsanalysen
  Analysen er sammensat af en række udsagn, som sætter fokus på foreningens organisering, udvikling og tidligere arbejde med lederrekruttering.

 • Foreningsanalysen
  Analysen er sammensat af næsten 100 spørgsmål, der handler om alle de væsentligste forhold i en forening - deltagerne giver selv foreningen karakterer.

 • Rekrutteringsstrategi
  På modulet arbejdes med:
  - hvordan rekrutterer vi og fastholder de frivillige?
  - foreningskultur, samarbejde og organisering
  - motivation, anerkendelse og synliggørelse af ledere i foreningen.

 • Spotanalyse
  En spotanalyse bruges til at sætte SPOT på hele foreningen eller specifikke dele af foreningen.

 • Interessentanalyse
  Hvordan påvirker interessenterne foreningen, og hvordan styrker vi vores netværk?

 • Udviklingsplan/handleplan
  Når der er truffet beslutning om, hvilke initiativer foreningen ønsker at arbejde med, skal der udarbejdes en handleplan.

 • Rekruttering via aktiviteter og events
  Med eventen/aktiviteten som udgangspunkt laves en rekrutteringsstrategi for selve eventen/aktiviteten.

 • Aktivitetsudvikling
  Opstart og igangsætning af nye aktiviteter, eller optimering og nye tiltag inden for allerede eksisterende aktiviteter.

 • Idéudvikling
  Hvordan får man flere ideer, både hurtigere og lettere?
  Udvikling af nysgerrighed, visualisering af mål, overvejelser og forandring.

 • Effektivt bestyrelsesarbejde
  - Overblik over foreningens opgaver
  - Dagsorden og referat
  - Klar arbejdsfordeling bestyrelsesmedlemmer imellem (funktionsbeskrivelse)
  - Årsplan
  - Sæt effektive mål/overhold deadlines - "SMART”
  - Vægtning mellem drift og udvikling

Tilskud til fleksible foreningsudviklingsforløb

Dansk Firmaidrætsforbund yder tilskud til de fleksible foreningsudviklingsforløb efter følgende retningslinjer:

 • Der skal være minimum 8 deltagere
 • Tilskud til et 3-timers modul udgør 100 kr. pr. deltager
 • Tilskud til et 6-timers modul udgør 200 kr. pr. deltager

Hent ansøgningsskema til fleksible foreningsudviklingsforløb her

Folder om inspirationskurser og foreningsudvikling Ansøg

Lederrekruttering - flere frivillige ledere

Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes udvikling med særligt fokus på at rekruttere flere frivillige ledere.

Fleksibelt lederrekrutteringsforløb

Udviklingsforløbet for lederrekruttering er et tilbud til de foreninger, der gerne vil arbejde mere målrettet med lederrekruttering samt sætte fokus på synlighed og inddragelse af interessenter og netværk.

Et lederrekrutteringsforløb vil typisk løbe over en periode på 4-7 måneder, hvor bestyrelse og eventuelt udvalgsmedlemmer arbejder intensivt med udvikling af foreningen.

Målet med udviklingsforløbet er at få flere frivillige ledere på alle niveauer til firmaidrætsforeningerne. Af nedenstående program for forløbet er møde A2 og B obligatoriske for lederrekrutteringsforløbet, mens møde C, D og E kan afholdes efter behov. Alle møder er af 3 timers varighed. Det forventes at der efterfølgende er ca. 3 opfølgningsmøder med foreningen.

Kontakt din foreningskonsulent

Inden I går i gang, aftaler I med foreningskonsulenten, hvem der fra foreningen skal deltage i forløbet. Forventninger til og fra foreningen synliggøres og afdækkes. Den lokale foreningskonsulent er med under hele forløbet.

Har I spørgsmål til processen, eller ved I allerede nu, at I vil arbejde med lederrekruttering i jeres forening, så send en mail til jeres foreningskonsulent og book et indledende møde, hvor I sammen ud fra jeres behov aftaler det videre forløb.

 • Møde A1

Bestyrelsen som team
Bestyrelsen som Team (arbejde med Garudas Fokusprofil). De foreninger, som har valgt møde A1 har fået en bedre forståelse for samarbejde og for rekrutteringsprocessen i forløbet

 • Møde A2

Lederrekrutteringsanalysen
Lederrekrutteringsanalysen er sammensat af en række udsagn, som sætter fokus på foreningens organisering, udvikling og tidligere arbejde med lederrekruttering.

 • Møde B  

Rekrutteringsstrategi
I samarbejde med foreningskonsulenten udarbejder I en rekrutteringsstrategi for jeres forening. Hovedtemaerne i strategien er:
- Hvordan rekrutterer vi og fastholder de frivillige?
- Foreningskultur, samarbejde og organisering
- Motivation, anerkendelse og synliggørelse af ledere i foreningen

 • Møde C  

Interessentanalyse
Udarbejdelse af interessentanalyse. Hvordan påvirker interessenterne foreningen, og hvordan styrker vi vores netværk?

 • Møde D  

Rekruttering via aktiviteter og events.
Der skal med eventen/aktiviteten i fokus laves en rekrutteringsstrategi for selve eventen/aktiviteten

 • Møde E   

Ideudvikling
Hovedtemaerne for dette event er
- Hvordan får man flere ideer, både hurtigere og lettere?
- Udvikling af nysgerrighed, visualisering af mål, overvejelser og forandring     

Et trin i processen - Facebook
Formålet med at anvende Facebook som kanal i lederrekrutteringsindsatsen er at give jer inspiration og motivation til at arbejde med rekruttering på nye måder. Målet er dels at prøve at nå en målgruppe, der bruger en stor del af deres tid online, og dels at skabe en solid grobund for jeres videre foreningsudvikling.

Meningen er, at I skal høste frugterne af foreningsarbejdet både offline og online. De frø, som I gennem år har sået offline, kan spredes, passes og udvikles online. Over tre millioner danskere er på Facebook i dag, så det er mange af jeres medlemmer også. At vi begynder at interessere os for det online klubhus betyder ikke, at det offline skal nedprioriteres. Tværtimod. Det er netop relationerne fra det fysiske miljø, som I skal fortælle om og vise frem på jeres Facebook side.

Foreningskonsulenterne