Ansøgning om seminar

Kontaktperson

Retningslinier for tilskud til seminarer
1. Seminar
1.1 Et møde, der afvikles af foreninger, kredse. landsforeninger, organisationer og forbund,
hvor der bearbejdes interne problemstillinger relevante for og udvalgt i samarbejde med
forbundets konsulenttjeneste.

2. Før seminaret
2.1 Ansøgningsskema (rekvireres fra forbundets hjemmeside) indsendes senest 8 dage før seminarets
afholdelse til forbundskonsulenten i området, som godkender/afviser ansøgningen.

3. Efter seminaret
3.1 Inden tilskud kan udbetales, indsendes program, regnskab og deltagerliste til forbundskontoret.

4. Krav til seminar
4.1. Varighed mindst tre undervisningstimer.
4.2. Minimum 8 deltagere.
4.3. Der skal være egnede undervisningsfaciliteter til rådighed.
4.4. Der ydes kun tilskud til seminarer i Dansk Firmaidrætsforbund regi.

5. Tilskud
5.1. Tilskud til 3-timers seminar udgør 100 kr. pr. deltager.
5.2. Tilskud til 6-timers seminar udgør 200 kr. pr. deltager.
5.3. Tilskud til 9-timers seminar udgør 400 kr. pr. deltager.

6. Ekstra tilskud
6.1. Tilskud til ekstern foredragsholder udgør 75% af udgiften, dog max. 2000 kr.

7. Bemærkning
7.1. Tilskud til seminardeltagere ydes kun til personer, der varetager et frivilligt lederarbejde
i forbundets organer.