Ansøgning om inspirationskurser

Kontaktperson

Inspirationskurser
1. Inspirationskurser er 3 timers kurser, som indholdsmæssigt dækker over såvel generelle
ledelseskurser, kommunikationskurser, herunder de sociale medier og kurser i anvendelse af
forbundets IT og hjemmeside tilbud.

2. Tilskud til inspirationskurser udgør 100 kr/deltager. Forbundet stiller instruktør vederlagsfrit
til rådighed.

3. Flere foreninger kan afvikle kurserne i fællesskab. Tilskuddet udbetales til én forening.

4. Deltagerne skal være medlem af en forening, som er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

5. Ansøger om kurser retter henvendelse til en konsulent i forbundet.
Konsulenten er i samarbejde med ansøger ansvarlig for kursets afvikling, og aftaler med arrangør
om der skal sendes invitation til øvrige foreninger i området. Udgangspunktet er, at øvrige foreningerne skal have tilbuddet om at deltage, med mindre foreningen selv har det antal
deltagere, som der er plads til på det pågældende kursus.

6. Der skal være tilmeldt minimum 8 deltagere for at kurset kan gennemføres.
Maksimum antal deltager er angivet for de enkelte kurser.

7. Inden tilskud kan udbetales, skal konsulenten have deltagerliste og ansøgningsskema.