Ansøgning om idrætskurser

Kontaktperson

Idrætskurser
Kurser som træner deltagerens egne færdigheder i pågældende idrætsgren.

1. Foreninger der ønsker at afvikle kurser der er målrettet udøvernes færdigheder retter
henvendelse til ansvarlig konsulent fra IMS, som er behjælpelig med at oprette
og planlægge kurset.

2. Der skal være minimum 8 deltagere.

3. Der ydes et tilskud på 100 kr/deltager ved et 3 timers kursus, 200 kr/deltager ved et
6 timers kursus og 400 kr/deltager ved et 9 timers kursus.

4. Forbundet yder op til 2000 kr i tilskud til instruktør, dog maksimalt 75% af udgifterne.

5. Inden tilskud kan udbetales skal konsulenten have modtaget deltagerliste
og dokumentation for eventuelle instruktørudgifter.

6. Såfremt de til rådighed stående faciliteter gør det muligt, inviteres relevante foreninger med til kurset.