Ansøgning om fleksibelt udviklingsforløb

Kontaktperson

Fleksibelt udviklingsforløb
Forløb som foreningen laver en aftale med en foreningskonsulent om at gennemgå.
Indholdet i udviklingsforløbene aftales mellem forening og konsulenten.
I forløbene kan moduler fra inspirationskurser indgå.

1. Der ydes tilskud til de enkelte moduler i foreningsudviklingsforløbet.

2. Tilskud:
Tilskud til et 3-timers modul udgør 100 kr/deltager
Tilskud til et 6-timers modul udgør 200 kr/deltager

3. Der skal være minimum 8 deltagere for at modulet er tilskudsberettiget.

4. Konsulenten godkender/afviser ansøgning om tilskud.