Ansøgning om fleksibelt udviklingsforløb

Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Ansøgningsinfo

Fleksibelt udviklingsforløb
Forløb som foreningen laver en aftale med en konsulent fra forbundet om at gennemgå. Indholdet i udviklingsforløbene aftales mellem forening og konsulenten. I forløbene kan inspirationskurser indgå som moduler. 


1. Der ydes tilskud til de enkelte moduler i foreningsudviklingsforløbet. 

2. Tilskud: Tilskud til et 3 timers modul udgør 100 kr./deltager Tilskud til et 6 timers modul udgør 200 kr./deltager.

3. Ansøgningsskema sendes ind til administrationen, før kurset skal afholdes, som godkender/afviser ansøgningen. Inden tilskud kan udbetales, skal deltagerliste sendes ind.