Vejledning om persondataloven
Som leder i en idrætsforening er det vigtigt at have kendskab til reglerne i persondataloven (lov om behandling af personoplysninger). Al behandling af personoplysninger er nemlig omfattet af loven.

Fra den 25. maj 2018 gælder imidlertid skærpede krav, nemlig EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov.

Læs vejledning her - find tre x bilag herunder under "downloads". 

Skat - skattemæssige forhold for idrætsforeninger
Hæftet giver klare informationer om, hvordan skatteforholdene er for foreningens lønnede og ulønnede trænere og ledere, alt sammen naturligvis i henhold til de nyeste regler. Skattepjecen bør enhver foreningskasserer være i besiddelse af.

Læs ny revideret udgave her

Momsmæssige forhold for idrætsforeninger
Dette informationshæfte er udarbejdet af Willy Rasmussen fra Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer. Hæftet omhandler de momsmæssige forhold, der gør sig gældende for idrætsforeninger, som enten selv (frivilligt) har valgt at være momsregistreret eller de foreninger, som efter momslovens regler er pligtige hertil.

Vi håber, at hæftet kan være en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer og andre, som beskæftiger sig med moms i forhold til idrætsforeninger. Læs hæftet her

Lederhåndbogen